Strona główna    Certyfikaty centrum certyfikacji    Pomoc   
Żądanie nowego certyfikatu    Żądanie unieważnienia certyfikatu    Odnowienie certyfikatu   
Lista wydanych certyfikatów    Lista unieważnionych certyfikatów (CRL)   
Witamy w Centrum Certyfikacji Politechniki Śląskiej.

Centrum Certyfikacji wydaje pracownikom Politechniki Śląskiej osobiste certyfikaty klucza publicznego zgodne ze standardem X.509, służące do:
  • wiarygodnej weryfikacji autentyczności podpisanych elektronicznie dokumentów służbowych i służbowej poczty elektronicznej,
  • szyfrowania dokumentów służbowych i służbowej poczty elektronicznej,
  • weryfikacji tożsamości i uwierzytelniania w aplikacjach i usługach uczelnianych.

W celu wygenerowania wniosku o certyfikat należy przejść do procedury złożenia żądania.

Certyfikaty są wydawane i unieważniane wyłącznie w dni robocze na Politechnice Śląskiej w godzinach od 900 do 1500.

Uwagi i pytania prosimy kierować drogą mailową na adres ca@polsl.pl lub telefonicznie dzwoniąc do operatora w Centrum Komputerowym na numer +48 32 237 15 69.