Strona główna    Certyfikaty centrum certyfikacji    Pomoc   
Żądanie nowego certyfikatu    Żądanie unieważnienia certyfikatu    Odnowienie certyfikatu   
Lista wydanych certyfikatów    Lista unieważnionych certyfikatów (CRL)   
Godło Politechniki Śląskiej
Lista certyfikatów wystawionych w 2006 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2007 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2008 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2009 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2010 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2011 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2013 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2014 roku
Lista certyfikatów wystawionych w 2015 roku
Lista ważnych certyfikatów

Lista certyfikatów wystawionych w 2012 roku
wyróżnik właściciela certyfikatu okres ważności akcje
CN=Bartłomiej Grzesik/emailAddress=Bartlomiej.Grzesik@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.01.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Masoń-Budzyń/emailAddress=Joanna.Mason-Budzyn@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Parysz-Musiał/emailAddress=Ewa.Parysz-Musial@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Fellner/emailAddress=Andrzej.Fellner@polsl.pl,OU=Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ.-Wsch.,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Pamuła/emailAddress=Teresa.Pamula@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Kumala/emailAddress=rafal.kumala@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Łobos/emailAddress=Ewa.Lobos@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Stec/emailAddress=Piotr.Stec@polsl.pl,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Flekiewicz/emailAddress=Marek.Flekiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Jaworski/emailAddress=Tomasz.Jaworski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Walewski/emailAddress=Andrzej.Walewski@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Miczka/emailAddress=Ewa.Miczka@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Stachańczyk/emailAddress=Dariusz.Stachanczyk@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.01.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lilianna Wojtynek/emailAddress=Lilianna.Wojtynek@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Cichy/emailAddress=Michal.Cichy@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Maria Kubica/emailAddress=Anna.Maria.Kubica@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Seweryn Tchórzewski/emailAddress=Seweryn.Tchorzewski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesława Caputa/emailAddress=Wieslawa.Caputa@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Majewski/emailAddress=Jacek.Majewski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Holecki/emailAddress=Tomasz.Holecki@polsl.pl,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Krawczyk/emailAddress=Justyna.Krawczyk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Kowalska/emailAddress=Malgorzata.Kowalska@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Malczyk/emailAddress=andrzej.malczyk@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Biegańska/emailAddress=Jolanta.Bieganska@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kowol/emailAddress=Pawel.Kowol@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Orlik-Kożdoń/emailAddress=Bozena.Orlik-Kozdon@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Książek/emailAddress=Ewa.Ksiazek@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Irena Korus/emailAddress=Irena.Korus@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Czepiel/emailAddress=Jozef.Czepiel@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wideł/emailAddress=Maria.Widel@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Waldemar Ścierski/emailAddress=Waldemar.Scierski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Szwajca/emailAddress=danuta.szwajca@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Śliwa/emailAddress=Agata.Sliwa@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jakub Młyńczak/emailAddress=Jakub.Mlynczak@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Tokar/emailAddress=Joanna.Tokar@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Wolański/emailAddress=Wojciech.Wolanski@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Hernik/emailAddress=Bartlomiej.Hernik@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Drosik/emailAddress=Tomasz.Drosik@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Rusin/emailAddress=Marek.Rusin@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Sachajdak/emailAddress=Andrzej.Sachajdak@polsl.pl,OU=Zakład Metod Komputerowych w Technice Cieplnej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Wrona/emailAddress=Pawel.Wrona@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mohamed Alwaeli/emailAddress=Mohamed.Alwaeli@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Krząkała/emailAddress=Agnieszka.Krzakala@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Kuczyńska-Chałada/emailAddress=Marzena.Kuczynska-Chalada@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Rydarowska-Kurzbauer/emailAddress=Joanna.Rydarowska-Kurzbauer@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Romuald Awsiuk/emailAddress=Romuald.Awsiuk@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Kaczmarek/emailAddress=Marcin.Kaczmarek@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Kaczmarczyk/emailAddress=grzegorz.kaczmarczyk@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Wilczek/emailAddress=zygmunt.wilczek@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Mika/emailAddress=Barbara.Mika@polsl.pl,OU=Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Michnik/emailAddress=Robert.Michnik@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 11.01.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Bzymek/emailAddress=anna.bzymek@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 11.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Thorz/emailAddress=maciej.thorz@polsl.pl,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam A. Marek/emailAddress=Adam.A.Marek@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Zawadiak/emailAddress=Jan.Zawadiak@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Sachanek/emailAddress=Artur.Sachanek@polsl.pl,OU=Biblioteka Główna,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Grudniewska-Pigoń/emailAddress=Maria.Grudniewska-Pigon@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Stachowicz-Stanusch/emailAddress=Agata.Stachowicz-Stanusch@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Mucha/emailAddress=Barbara.Mucha@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Cińcio/emailAddress=Andrzej.Cincio@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Grabowska/emailAddress=Aleksandra.B.Grabowska@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Szczotok/emailAddress=Agnieszka.Szczotok@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Dryndos/emailAddress=Teresa.Dryndos@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Ścieglińska/emailAddress=Dorota.Scieglinska@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesława Widłak/emailAddress=Wieslawa.Widlak@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Kasprzyk/emailAddress=Jerzy.Kasprzyk@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Walewski/emailAddress=Andrzej.Walewski@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Groń/emailAddress=krzysztof.gron@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Augustyn/emailAddress=Krzysztof.Augustyn@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Cisek/emailAddress=Tomasz.Cisek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Przemysław Tyszkiewicz/emailAddress=przemyslaw.tyszkiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Pawełczyk/emailAddress=Marek.Pawelczyk@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriel Drabik/emailAddress=Gabriel.Drabik@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Szymura/emailAddress=Magdalena.Szymura@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sabina Drewniak/emailAddress=Sabina.Drewniak@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Połomski/emailAddress=Marcin.Polomski@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Cieśla-Obermajer/emailAddress=Katarzyna.Ciesla-Obermajer@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Liszka/emailAddress=Marcin.Liszka@polsl.pl,OU=Zakład Energetyki Cieplnej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Pleszczynski/emailAddress=Mariusz.Pleszczynski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Korneliusz Miksch/emailAddress=Korneliusz.Miksch@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Felis/emailAddress=Ewa.Felis@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Pogorzelska-Kliks/emailAddress=Agata.Pogorzelska-Kliks@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Werle/emailAddress=Sebastian.Werle@polsl.pl,OU=Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Bomersbach/emailAddress=Zygmunt.Bomersbach@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Wiszniowski/emailAddress=Jaroslaw.Wiszniowski@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Jarosz/emailAddress=Krzysztof.Jarosz@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Hoinka/emailAddress=Krzysztof.Hoinka@polsl.pl,OU=Zakład Energetyki Cieplnej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Dziczkowska/emailAddress=Maria.Dziczkowska@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Gil/emailAddress=Stanislaw.Gil@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Wolny/emailAddress=Jerzy.Wolny@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Krzemiński/emailAddress=Lukasz.Krzeminski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Gumiński/emailAddress=Adam.Guminski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Jakowska-Suwalska/emailAddress=Katarzyna.Jakowska-Suwalska@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dominik Spinczyk/emailAddress=Dominik.Spinczyk@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Czyba/emailAddress=Roman.Czyba@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Szkonter-Bochniak/emailAddress=Anna.Szkonter-Bochniak@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Półtorak/emailAddress=Ewa.Poltorak@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Stasikowska/emailAddress=Iwona.Stasikowska@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriela Liszczyk/emailAddress=gabriela.liszczyk@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Kiermasz/emailAddress=Magdalena.Kiermasz@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Storoniak-Palczak/emailAddress=grazyna.storoniak-palczak@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Grygiel/emailAddress=Maciej.Grygiel@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Cieślik/emailAddress=Wieslaw.Cieslik@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Frycz/emailAddress=Agnieszka.Frycz@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Chmiel/emailAddress=Aneta.Chmiel@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Pluskiewicz/emailAddress=Ewa.Pluskiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Nowogrodzki/emailAddress=roman.nowogrodzki@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Łuszczewski/emailAddress=Antoni.Luszczewski@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Szymiczek/emailAddress=Malgorzata.Szymiczek@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Król/emailAddress=Mariusz.Krol@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Garczarczyk/emailAddress=Zygmunt.Garczarczyk@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Kasperczyk/emailAddress=Boguslaw.Kasperczyk@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Pilorz/emailAddress=Roman.Pilorz@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alfred Skorupka/emailAddress=Alfred.Skorupka@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Belok/emailAddress=Janusz.Belok@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Olsiński/emailAddress=antoni.olsinski@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kielan/emailAddress=Pawel.Kielan@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Rychlewski/emailAddress=janusz.rychlewski@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Brachman/emailAddress=Agnieszka.Brachman@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Skołud/emailAddress=bozena.skolud@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lesław Topór-Kamiński/emailAddress=Leslaw.Topor-Kaminski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Respondek/emailAddress=Jerzy.Respondek@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Kulesz/emailAddress=Barbara.Kulesz@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.01.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Braś/emailAddress=Henryk.Bras@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anżelina Marek/emailAddress=Anzelina.Marek@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Buliński/emailAddress=Zbigniew.Bulinski@polsl.pl,OU=Zakład Metod Komputerowych w Technice Cieplnej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wyciślik/emailAddress=Andrzej.Wycislik@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Zemła/emailAddress=Piotr.Zemla@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Rąb/emailAddress=Jacek.Rab@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jadwiga Krop/emailAddress=Jadwiga.Krop@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Lis/emailAddress=Teresa.Lis@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Waldemar Czajkowski/emailAddress=Waldemar.Czajkowski@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Przybylska-Czajkowska/emailAddress=Barbara.Przybylska-Czajkowska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zenon Różański/emailAddress=Zenon.Rozanski@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Kapusta/emailAddress=Adam.Kapusta@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marianna Czaplicka/emailAddress=Marianna.Czaplicka@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Stobrawa/emailAddress=Jerzy.Stobrawa@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Bobkowski/emailAddress=Grzegorz.Bobkowski@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Wiśniewski/emailAddress=Tadeusz.Wisniewski@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.01.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Ciesiołkiewicz/emailAddress=Adam.Ciesiolkiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alfred Tront/emailAddress=Alfred.Tront@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Właszczuk/emailAddress=Marzena.Wlaszczuk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Weszka/emailAddress=Jan.Weszka@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Bieniek/emailAddress=Izabela.Bieniek@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Szczepankiewicz/emailAddress=Wojciech.Szczepankiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Władysław Stec/emailAddress=Wladyslaw.Stec@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Pucka/emailAddress=Arkadiusz.Pucka@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Zamorowski/emailAddress=Jan.Zamorowski@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Stera/emailAddress=Piotr.Stera@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Krawiec/emailAddress=Stanislaw.Krawiec@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Dolipski/emailAddress=Marian.Dolipski@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Pilarczyk/emailAddress=Marcin.Pilarczyk@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Zięblińska/emailAddress=Barbara.Zieblinska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Pietrzak/emailAddress=Henryk.Pietrzak@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Gałuszka/emailAddress=Jolanta.Galuszka@polsl.pl,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosława Pawlyta/emailAddress=Miroslawa.Pawlyta@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek/emailAddress=Katarzyna.Sienkiewicz-Malyjurek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Czachórski/emailAddress=Tadeusz.Czachorski@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Storoniak-Palczak/emailAddress=grazyna.storoniak-palczak@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Borkowska/emailAddress=Ewa.Borkowska@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Bialik/emailAddress=Wojciech.Bialik@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Karwan/emailAddress=Adam.Karwan@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kubica/emailAddress=Jan.Kubica@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wengierek/emailAddress=maria.wengierek@polsl.pl,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Sąsiadek/emailAddress=Boguslaw.Sasiadek@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Braś/emailAddress=Henryk.Bras@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Biały/emailAddress=Witold.Bialy@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Lutyński/emailAddress=Aleksander.Lutynski@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Pecka/emailAddress=Piotr.Pecka@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Migas/emailAddress=Artur.Migas@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kucharczyk/emailAddress=Pawel.Kucharczyk@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Staszewska/emailAddress=Jolanta.Staszewska@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Weseli/emailAddress=jerzy.weseli@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Majewska/emailAddress=Justyna.Majewska@polsl.pl,OU=Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Rychlewski/emailAddress=janusz.rychlewski@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Pamuła/emailAddress=Wieslaw.Pamula@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Ścierski/emailAddress=Jerzy.Scierski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Pichocka/emailAddress=Maria.Pichocka@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Kloc-Ptaszna/emailAddress=Anna.Kloc-Ptaszna@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Stryja/emailAddress=Anna.Stryja@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dawid Buła/emailAddress=Dawid.Bula@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Weronika Wolany/emailAddress=Weronika.Wolany@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Zybura/emailAddress=Adam.Zybura@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Szymszal/emailAddress=Jan.Szymszal@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Buchwald/emailAddress=Piotr.Buchwald@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Krykowski/emailAddress=Tomasz.Krykowski@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Jacek Łączny/emailAddress=Jacek.Laczny@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 31.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Duszeńko/emailAddress=Adam.Duszenko@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Steidl/emailAddress=Tomasz.Steidl@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Pocisk-Dobrowolski/emailAddress=Jerzy.Pocisk-Dobrowolski@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 31.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Żuchowski/emailAddress=Rafal.Zuchowski@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Sakiewicz/emailAddress=Piotr.Sakiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.01.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Nina Juzwa/emailAddress=Nina.Juzwa@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 31.01.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Toczyńska/emailAddress=joanna.toczynska@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Krannich/emailAddress=Marek.Krannich@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Szczepanik/emailAddress=maciej.szczepanik@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 31.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Mucha/emailAddress=lukasz.mucha@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 31.01.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Gryczmański/emailAddress=Maciej.Gryczmanski@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Matuszczak/emailAddress=Ewa.Matuszczak@polsl.pl,OU=Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Burmistrz/emailAddress=Monika.Burmistrz@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Mrochen/emailAddress=Izabela.Mrochen@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Giedroć/emailAddress=Marzena.Giedroc@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Czerwik/emailAddress=Stefan.Czerwik@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 09:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Rychlewski/emailAddress=janusz.rychlewski@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Szafulera/emailAddress=Katarzyna.Szafulera@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Czesław Turek/emailAddress=Marian.Czeslaw.Turek@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 09:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Ogrodnik/emailAddress=Andrzej.Ogrodnik@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Dobrzańska-Danikiewicz/emailAddress=Anna.Dobrzanska-Danikiewicz@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dawid Cichocki/emailAddress=Dawid.Cichocki@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Gaweł/emailAddress=Tomasz.Gawel@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Nuckowski/emailAddress=Pawel.Nuckowski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wróblewska-Banaś/emailAddress=Maria.Wroblewska-Banas@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Smolik/emailAddress=Marek.Smolik@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lech Dobrowolski/emailAddress=lech.dobrowolski@polsl.pl,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Parysz-Musiał/emailAddress=Ewa.Parysz-Musial@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Migała/emailAddress=Joanna.Migala@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Węglorz/emailAddress=Marek.Weglorz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Borysławski/emailAddress=Rafal.Boryslawski@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Rabiej/emailAddress=Jan.Rabiej@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Gremza/emailAddress=Grzegorz.Gremza@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wacław Banaś/emailAddress=waclaw.banas@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Sąsiadek/emailAddress=Zbigniew.Sasiadek@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Sitek/emailAddress=Wojciech.Sitek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Błeszyńska-Koclęga/emailAddress=Elzbieta.Bleszynska-Koclega@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Śpiewak/emailAddress=rafal.spiewak@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusława Adamowicz/emailAddress=Boguslawa.Adamowicz@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Kapczyński/emailAddress=Adrian.Kapczynski@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Smolnik/emailAddress=Grzegorz.Smolnik@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Krajewska/emailAddress=Teresa.Krajewska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Wosik/emailAddress=iwona.wosik@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Fryderyk Kabsa/emailAddress=fryderyk.kabsa@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Jabłońska-Kośmider/emailAddress=ewa.jablonska-kosmider@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Pyrchała/emailAddress=pawel.pyrchala@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Szymczak/emailAddress=Marcin.Szymczak@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eugeniusz Hadasik/emailAddress=Eugeniusz.Hadasik@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Ptaszny/emailAddress=Jacek.Ptaszny@polsl.pl,OU=Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Starosolski/emailAddress=Andrzej.Starosolski@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Błachowicz/emailAddress=Tomasz.Blachowicz@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Głuch/emailAddress=Piotr.Gluch@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Wachnik/emailAddress=Rafal.Wachnik@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Siudyga/emailAddress=Tomasz.Siudyga@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Drwal/emailAddress=Grzegorz.Drwal@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Krzeszowska/emailAddress=Ewa.Krzeszowska@polsl.pl,OU=Zakład Mineralogii\, Petrografii i Geochemii Środowiska,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Sikorski/emailAddress=Jaroslaw.Sikorski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Łabaj/emailAddress=Jerzy.Labaj@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Bugno-Janik/emailAddress=Agnieszka.Bugno-Janik@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.02.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Franciszek Grosman/emailAddress=Franciszek.Grosman@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Stąpor/emailAddress=katarzyna.stapor@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edmund Czopowski/emailAddress=Edmund.Czopowski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Kowalska-Styczeń/emailAddress=Agnieszka.Kowalska-Styczen@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Biały/emailAddress=Witold.Bialy@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Herian/emailAddress=Jerzy.Herian@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Peczkis/emailAddress=Grzegorz.Peczkis@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogdan Pliszka/emailAddress=bogdan.pliszka@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Nowak/emailAddress=Andrzej.Nowak@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Stańczyk/emailAddress=Krzysztof.Stanczyk@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Osiecki/emailAddress=marek.osiecki@polsl.pl,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Klimasek/emailAddress=Andrzej.Klimasek@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Szymańska/emailAddress=Katarzyna.Szymanska@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Marchacz/emailAddress=Michal.Marchacz@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Śliwka/emailAddress=andrzej.sliwka@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 22.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Gawrońska/emailAddress=Dorota.Gawronska@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 22.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Wachnik/emailAddress=Rafal.Wachnik@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Benek/emailAddress=Iwona.Benek@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Janik/emailAddress=marek.janik@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Sosiński/emailAddress=Rafal.Sosinski@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 09:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Mertas/emailAddress=Jan.Mertas@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Węglarczyk/emailAddress=Jacek.Weglarczyk@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Spyra/emailAddress=Marek.Spyra@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Waldemar Paszkowski/emailAddress=Waldemar.Paszkowski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Setlak/emailAddress=Rafal.Setlak@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Radwański/emailAddress=damian.radwanski@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Cieślar/emailAddress=Boguslaw.Cieslar@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Klimanek/emailAddress=Adam.Klimanek@polsl.pl,OU=Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Piotrowski/emailAddress=Jerzy.W.Piotrowski@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 22.02.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Hernas/emailAddress=Adam.Hernas@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Stankiewicz/emailAddress=Barbara.Stankiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 22.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Mucha/emailAddress=Barbara.Mucha@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Gaska/emailAddress=Krzysztof.Gaska@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.02.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ernest Płonka/emailAddress=Ernest.Plonka@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Dźwigoł/emailAddress=Henryk.Dzwigol@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Ciołczyk/emailAddress=Adrian.Ciolczyk@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.02.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Żmudzki/emailAddress=Jaroslaw.Zmudzki@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 29.02.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Karolina Wielicka/emailAddress=Karolina.Wielicka@polsl.pl,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.03.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Leszek Luchowski/emailAddress=Leszek.Luchowski@polsl.pl,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Puto/emailAddress=Malgorzata.Puto@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Piętka/emailAddress=Ewa.Pietka@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Rybarkiewicz/emailAddress=Jacek.Rybarkiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Juszczyk/emailAddress=Jan.Juszczyk@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 28.02.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Mazurkiewicz/emailAddress=Janusz.Mazurkiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 29.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Wanecki/emailAddress=piotr.wanecki@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 29.02.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Sanocka/emailAddress=Anna.Sanocka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.03.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Musioł/emailAddress=Teresa.Musiol@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.03.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Włodzimierz Kramarz/emailAddress=wlodzimierz.kramarz@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.03.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Kłosek/emailAddress=Kazimierz.Klosek@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.03.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Lessaer/emailAddress=Stanislaw.Lessaer@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.03.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Wagner/emailAddress=tomasz.wagner@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.03.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Trojnacki/emailAddress=Zbigniew.Trojnacki@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.03.2012 09:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Olejko/emailAddress=wieslaw.olejko@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Olejko/emailAddress=wieslaw.olejko@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.03.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Donat Renowicz/emailAddress=Donat.Renowicz@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.03.2012 09:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Ubysz/emailAddress=Aleksander.Ubysz@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.03.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wróbel/emailAddress=andrzej.wrobel@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.03.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Konieczka/emailAddress=robert.konieczka@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.04.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Malanowicz-Celeban/emailAddress=Joanna.Malanowicz-Celeban@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Stefania Kukuła/emailAddress=Stefania.Kukula@polsl.pl,OU=Dziekanat,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.04.2012 10:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Peter Palcek/emailAddress=Peter.Palcek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.04.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gilmar Batalha/emailAddress=Gilmar.Batalha@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.04.2012 16:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Szwarc/emailAddress=Pawel.Szwarc@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.04.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Pila/emailAddress=jan.pila@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.04.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Wylężek/emailAddress=marzena.wylezek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.05.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joachim Pielot/emailAddress=Joachim.Pielot@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.04.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Mańka/emailAddress=Adam.Manka@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.05.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Lipczyńska/emailAddress=Aleksandra.Lipczynska@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.05.2012 11:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Ittner/emailAddress=Malgorzata.Ittner@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 22.05.2012 12:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Marszałek/emailAddress=izabela.marszalek@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 30.05.2012 15:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Nowak/emailAddress=Jacek.Nowak@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.05.2012 13:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Bartoszek/emailAddress=jacek.bartoszek@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Sulimowska-Ociepka/emailAddress=Anna.Sulimowska-Ociepka@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcel Sławiński/emailAddress=marcel.slawinski@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 31.05.2012 14:00:00
31.10.2012 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Bielak/emailAddress=Maria.Bielak@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Bier/emailAddress=Agnieszka.Bier@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marta Kałuża/emailAddress=Marta.Kaluza@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.06.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Bugdol/emailAddress=Monika.Bugdol@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Juszczyk/emailAddress=Anna.Juszczyk@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.06.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Brzóska/emailAddress=Jan.Brzoska@polsl.pl,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.06.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Kostrzanowska/emailAddress=Aleksandra.Kostrzanowska@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.06.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Malanowicz-Celeban/emailAddress=Joanna.Malanowicz-Celeban@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.06.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Czeczot/emailAddress=Jacek.Czeczot@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Halina Sobańska/emailAddress=Halina.Sobanska@polsl.pl,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Mazurek/emailAddress=Marcin.Mazurek@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Fornalczyk/emailAddress=Agnieszka.Fornalczyk@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Lalik/emailAddress=Stanislaw.Lalik@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 11.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Łoś/emailAddress=Stanislaw.Los@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Olga Macedońska/emailAddress=Olga.Macedonska@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Dworzecki/emailAddress=Jacek.Dworzecki@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Hajda/emailAddress=Janusz.Hajda@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Kuc/emailAddress=Dariusz.Kuc@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Letun-Łatka/emailAddress=Magdalena.Letun-Latka@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Kłapyta/emailAddress=Grzegorz.Klapyta@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Cieśla/emailAddress=Marek.Ciesla@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Piwowar/emailAddress=Anna.Piwowar@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wilk/emailAddress=Andrzej.W.Wilk@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Karcewicz/emailAddress=Jaroslaw.Karcewicz@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Węgrzyn/emailAddress=anna.wegrzyn@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Niezabitowska/emailAddress=Elzbieta.Niezabitowska@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aldona Musiał/emailAddress=Aldona.Musial@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.06.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wilhelmina Smajdor/emailAddress=Wilhelmina.Smajdor@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.06.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Rulik/emailAddress=Sebastian.Rulik@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Frączek/emailAddress=Jerzy.Fraczek@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Swierczyna/emailAddress=szymon.swierczyna@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Lutogniewska/emailAddress=dorota.lutogniewska@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Hanna Walczak-Zaremba/emailAddress=hanna.walczak-zaremba@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.06.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Owerko/emailAddress=Piotr.Owerko@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magda Lubecka/emailAddress=Magda.Lubecka@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Mężyk/emailAddress=Arkadiusz.Mezyk@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wawrzyniec Panfil/emailAddress=wawrzyniec.panfil@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Krawiec/emailAddress=Stanislaw.Krawiec@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Honysz/emailAddress=Rafal.Honysz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.06.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Krosny/emailAddress=Sebastian.Krosny@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.06.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriel Mura/emailAddress=Gabriel.Mura@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Kłapyta/emailAddress=Grzegorz.Klapyta@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Paprocka/emailAddress=Iwona.Paprocka@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Wasilczyk/emailAddress=Adam.Wasilczyk@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.06.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Chrupała/emailAddress=Aleksandra.Chrupala@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.06.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Kruczek/emailAddress=Tadeusz.Kruczek@polsl.pl,OU=Zakład Energetyki Cieplnej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Czapla/emailAddress=Krzysztof.Czapla@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jadwiga Jędrzejczyk-Kubik/emailAddress=Jadwiga.Jedrzejczyk-Kubik@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.06.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Glinka/emailAddress=Tadeusz.Glinka@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 28.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Cibis/emailAddress=jerzy.cibis@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 25.06.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Pamuła/emailAddress=Danuta.Pamula@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.06.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Wojdyła/emailAddress=Tomasz.Wojdyla@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Bilewicz/emailAddress=marcin.bilewicz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Loska/emailAddress=Jacek.Loska@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.06.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wideł/emailAddress=Maria.Widel@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 28.06.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Marczyk/emailAddress=Michal.Marczyk@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.07.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Kowalska/emailAddress=Malgorzata.Kowalska@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Puto/emailAddress=Malgorzata.Puto@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Białas/emailAddress=katarzyna.bialas@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mykola Bratiichuk/emailAddress=Mykola.Bratiichuk@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 29.06.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Ryfa/emailAddress=Arkadiusz.Ryfa@polsl.pl,OU=Zakład Metod Komputerowych w Technice Cieplnej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Basiński/emailAddress=Witold.Basinski@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.07.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Kokowska-Pawłowska/emailAddress=Magdalena.Kokowska-Pawlowska@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 02.07.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Lutyński/emailAddress=Marcin.Lutynski@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Kroczek/emailAddress=Roman.Kroczek@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Łuszcz/emailAddress=Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Domin/emailAddress=Jaroslaw.Domin@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Wideł/emailAddress=Stanislaw.Widel@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Mutke/emailAddress=Grzegorz.Mutke@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.07.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Kosiewicz/emailAddress=Jacek.Kosiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.07.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Szewczuk/emailAddress=Artur.Szewczuk@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.07.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Ziębowicz/emailAddress=Anna.Ziebowicz@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.07.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Markefka/emailAddress=Joanna.Markefka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.07.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Cebulski/emailAddress=Janusz.Cebulski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 17.07.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Dąbrowska-Hula/emailAddress=izabela.dabrowska-hula@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.07.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Wilk/emailAddress=Ewa.Wilk@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.07.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Pietraszuk/emailAddress=Jacek.Pietraszuk@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Zalewski/emailAddress=Krzysztof.Zalewski@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.07.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Żabińska/emailAddress=Iwona.Zabinska@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.09.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Mercik/emailAddress=Aleksandra.Mercik@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.08.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Guzik/emailAddress=Janusz.Guzik@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 29.08.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Zapotoczna/emailAddress=Agnieszka.Zapotoczna@polsl.pl,OU=Dziekanat,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Jamrozik-Szatanek/emailAddress=Magdalena.Jamrozik-Szatanek@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.09.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Orlik-Kożdoń/emailAddress=Bozena.Orlik-Kozdon@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.09.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Zapotoczna/emailAddress=Agnieszka.Zapotoczna@polsl.pl,OU=Dziekanat,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.09.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kinga Rodak/emailAddress=Kinga.Rodak@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.09.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Kordel/emailAddress=Piotr.Kordel@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.09.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Krzywiecki/emailAddress=Maciej.Krzywiecki@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.09.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Szweda/emailAddress=Stanislaw.Szweda@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.09.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Zmysłowski/emailAddress=Andrzej.Zmyslowski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.09.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Janik/emailAddress=Marcin.Janik@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.09.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Hilarowicz/emailAddress=Agata.Hilarowicz@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.09.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Wojtowicz/emailAddress=Wojciech.Wojtowicz@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 11.09.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lucjan Swadźba/emailAddress=Lucjan.Swadzba@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.09.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Ryguła/emailAddress=Artur.Rygula@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 11.09.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Poznański/emailAddress=janusz.poznanski@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 11.09.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Szczepaniak/emailAddress=Piotr.Szczepaniak@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.09.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Myalski/emailAddress=Jerzy.Myalski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.09.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Dworzecki/emailAddress=Jacek.Dworzecki@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 18.09.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Chrapoński/emailAddress=Jacek.Chraponski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.09.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Ochman/emailAddress=Bartlomiej.Ochman@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.09.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Pikoń/emailAddress=Krzysztof.Pikon@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 24.09.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Wrześniowska/emailAddress=Katarzyna.Wrzesniowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.09.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Mach/emailAddress=Mariusz.Mach@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.09.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edward Kwaśniewicz/emailAddress=Edward.Kwasniewicz@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.09.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Bendkowski/emailAddress=Jozef.Bendkowski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.10.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Pustelny/emailAddress=Barbara.Pustelny@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Edward Szumiński/emailAddress=Edward.Szuminski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 28.09.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Janeczek/emailAddress=Tomasz.Janeczek@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.10.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Kierat/emailAddress=Wojciech.Kierat@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Krząkała/emailAddress=Krzysztof.Krzakala@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Skrzypczak/emailAddress=Anna.Skrzypczak@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Loska/emailAddress=Krzysztof.Loska@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Sosiński/emailAddress=Rafal.Sosinski@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Renata Frączek/emailAddress=Renata.Fraczek@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Słota/emailAddress=Damian.Slota@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Grzegorzek/emailAddress=Wojciech.Grzegorzek@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Psiuk/emailAddress=Krzysztof.Psiuk@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Lipczyńska/emailAddress=Aleksandra.Lipczynska@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Giedroć/emailAddress=Marzena.Giedroc@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Ihnatowicz/emailAddress=Jerzy.Ihnatowicz@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Ciupke/emailAddress=Krzysztof.Ciupke@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Waldemar Grzechca/emailAddress=Waldemar.Grzechca@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Jestratjew/emailAddress=Arkadiusz.Jestratjew@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Pacholczyk/emailAddress=Marcin.Pacholczyk@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Piasecka-Belkhayat/emailAddress=Alicja.Piasecka-Belkhayat@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Pułka/emailAddress=Andrzej.Pulka@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Fortuna/emailAddress=Andrzej.Fortuna@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Krzemień/emailAddress=Stanislaw.Krzemien@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Świtoński/emailAddress=Adam.Switonski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Cińcio/emailAddress=Andrzej.Cincio@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Żółkiewski/emailAddress=slawomir.zolkiewski@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Mularczyk/emailAddress=Anna.Mularczyk@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Dydo/emailAddress=Piotr.Dydo@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Kucharczyk/emailAddress=Marcin.Kucharczyk@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Grzywocz/emailAddress=janusz.grzywocz@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Gumińska/emailAddress=Jolanta.Guminska@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Wody i Ścieków,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Zygmanowski/emailAddress=Marcin.Zygmanowski@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Ubysz/emailAddress=Aleksander.Ubysz@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Banasiak/emailAddress=Krzysztof.Banasiak@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Staszkiewicz/emailAddress=Jacek.Staszkiewicz@polsl.pl,OU=Dziekanat,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Chrzanowski/emailAddress=Pawel.Chrzanowski@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Błahut/emailAddress=Marek.Blahut@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Kmieciak/emailAddress=Roman.Kmieciak@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Sękala/emailAddress=Agnieszka.Sekala@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Piaskowy/emailAddress=Anna.Piaskowy@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Pruski/emailAddress=Piotr.Pruski@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Szromek/emailAddress=Adam.Szromek@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kamila Widziewicz/emailAddress=Kamila.Widziewicz@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Cheluszka/emailAddress=Piotr.Cheluszka@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Urbańczyk/emailAddress=Marian.Urbanczyk@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Smolik/emailAddress=Marek.Smolik@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Nocoń/emailAddress=Witold.Nocon@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Sobota/emailAddress=Piotr.Sobota@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Przyłucki/emailAddress=Roman.Przylucki@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Franciszek Gramatyka/emailAddress=Franciszek.Gramatyka@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Chruszczyk/emailAddress=Lukasz.Chruszczyk@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Poniewiera/emailAddress=Marian.Poniewiera@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Kłos/emailAddress=Marcin.Klos@polsl.pl,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Manowska/emailAddress=Anna.Manowska@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Roskosz/emailAddress=Maciej.Roskosz@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Loska/emailAddress=Andrzej.Loska@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Sikorski/emailAddress=Jaroslaw.Sikorski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Kucz/emailAddress=Piotr.Kucz@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Sułek/emailAddress=Wojciech.Sulek@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Łukowiec/emailAddress=Dariusz.Lukowiec@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Hat-Garncarz/emailAddress=Grazyna.Hat-Garncarz@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Hernik/emailAddress=Bartlomiej.Hernik@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Szczygieł/emailAddress=Marcin.Szczygiel@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wilk/emailAddress=Andrzej.T.Wilk@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Berezowski/emailAddress=Marek.Berezowski@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Rostański/emailAddress=Krzysztof.Rostanski@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Czabański/emailAddress=Robert.Czabanski@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Brachman/emailAddress=Agnieszka.Brachman@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Sroka/emailAddress=Janusz.Sroka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Gendarz/emailAddress=Piotr.Gendarz@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Nowoświat/emailAddress=Artur.Nowoswiat@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Ścieranka/emailAddress=Grzegorz.Scieranka@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Labus/emailAddress=Malgorzata.Labus@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Albert Smalcerz/emailAddress=Albert.Smalcerz@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Kawalec/emailAddress=Jacek.Kawalec@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Bodora/emailAddress=Aleksander.Bodora@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Domoracki/emailAddress=Arkadiusz.Domoracki@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Stępień/emailAddress=Rafal.Stepien@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Musztyfaga/emailAddress=Malgorzata.Musztyfaga@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Balin/emailAddress=Alicja.Balin@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Mrowiec-Denkowska/emailAddress=Joanna.Mrowiec-Denkowska@polsl.pl,OU=Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Labisz/emailAddress=Krzysztof.Labisz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Szlęk/emailAddress=Andrzej.Szlek@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Simek/emailAddress=Krzysztof.Simek@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Hehlmann/emailAddress=Jan.Hehlmann@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Kalka/emailAddress=Joanna.Kalka@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Pamuła/emailAddress=Wieslaw.Pamula@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Musioł/emailAddress=Krzysztof.Musiol@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Wyciślik/emailAddress=Lukasz.Wycislik@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Dzido/emailAddress=Grzegorz.Dzido@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Izydorczyk/emailAddress=Jacek.Izydorczyk@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Zieliński/emailAddress=Bartlomiej.Zielinski@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Bodzenta/emailAddress=Jerzy.Bodzenta@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Nina Suszczańska/emailAddress=Nina.Suszczanska@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Krause/emailAddress=Pawel.Krause@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Dudko-Pawłowska/emailAddress=Iwona.Dudko-Pawlowska@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Wala/emailAddress=Ewa.Wala@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Skrzypczyk/emailAddress=Krzysztof.Skrzypczyk@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Dudziak/emailAddress=Mariusz.Dudziak@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Marciocha/emailAddress=Dorota.Marciocha@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Mazurkiewicz/emailAddress=Janusz.Mazurkiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Bernard Wyrwoł/emailAddress=Bernard.Wyrwol@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Ober/emailAddress=Jozef.P.Ober@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Przystalka/emailAddress=Piotr.Przystalka@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Wieczorek/emailAddress=Tadeusz.Wieczorek@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Malina/emailAddress=Agata.Malina@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kowol/emailAddress=Pawel.Kowol@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lech Wojtas/emailAddress=Lech.Wojtas@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Czaplicki/emailAddress=Jacek.Czaplicki@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Bonek/emailAddress=Miroslaw.Bonek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Majerska-Pałubicka/emailAddress=beata.majerska-palubicka@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Labus/emailAddress=Krzysztof.Labus@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Kafka/emailAddress=Krzysztof.Kafka@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Moczulski/emailAddress=Wojciech.Moczulski@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Pluskiewicz/emailAddress=Ewa.Pluskiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Bzówka/emailAddress=Joanna.Bzowka@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Zaremba/emailAddress=Teresa.Zaremba@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Żmudka/emailAddress=Zbigniew.Zmudka@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Adamiec/emailAddress=Janusz.Adamiec@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Opilski/emailAddress=Zbigniew.Opilski@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Eryk Remiorz/emailAddress=Eryk.Remiorz@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Olko/emailAddress=Slawomir.Olko@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wieczorek/emailAddress=Andrzej.Wieczorek@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Lech/emailAddress=Adam.Lech@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Kostowski/emailAddress=Wojciech.Kostowski@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Grabowski/emailAddress=Andrzej.Grabowski@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Suponik/emailAddress=Tomasz.Suponik@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Wszołek/emailAddress=grzegorz.wszolek@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Terczyńska/emailAddress=Ewa.Terczynska@polsl.pl,OU=Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Kciuk/emailAddress=Slawomir.Kciuk@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Dobrzańska-Danikiewicz/emailAddress=Anna.Dobrzanska-Danikiewicz@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Hetmańczyk/emailAddress=Mariusz.Hetmanczyk@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Adrianowicz/emailAddress=Katarzyna.Adrianowicz@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Konopka/emailAddress=Krzysztof.Konopka@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Kaczmarek/emailAddress=Marcin.Kaczmarek@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ginter Nawrat/emailAddress=Ginter.Nawrat@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Ryszko/emailAddress=Adam.Ryszko@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Twardoch/emailAddress=agata.twardoch@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Stawiarska/emailAddress=Ewa.Stawiarska@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Joostberens/emailAddress=Jaroslaw.Joostberens@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Mendala/emailAddress=Jacek.Mendala@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Ajdukiewicz/emailAddress=Andrzej.Ajdukiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Król/emailAddress=Aleksander.Krol@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Tański/emailAddress=Tomasz.Tanski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Sojda/emailAddress=Adam.Sojda@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Debowski/emailAddress=Krzysztof.Debowski@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Mieszczak/emailAddress=wojciech.mieszczak@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Wilk/emailAddress=piotr.wilk@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Nocoń/emailAddress=Adrian.Nocon@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Wojtuszek/emailAddress=Jerzy.Wojtuszek@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Romuald Kadzimierz/emailAddress=Romuald.Kadzimierz@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Harężlak/emailAddress=Katarzyna.Harezlak@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Skonieczna/emailAddress=Magdalena.Skonieczna@polsl.pl,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Seweryn Spałek/emailAddress=Seweryn.Spalek@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Starosolski/emailAddress=Roman.Starosolski@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Gierczycki/emailAddress=Andrzej.Gierczycki@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Skubis/emailAddress=Tadeusz.Skubis@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Rocznik/emailAddress=Iwona.Rocznik@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Orlińska/emailAddress=Beata.Orlinska@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Polaków/emailAddress=Grzegorz.Polakow@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sylwia Skoczyńska-Gajda/emailAddress=Sylwia.Skoczynska-Gajda@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Bańka/emailAddress=Piotr.Banka@polsl.pl,OU=Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Profaska/emailAddress=Marek.Profaska@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Tannenberg/emailAddress=Grzegorz.Tannenberg@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marta Krzesińska/emailAddress=Marta.Krzesinska@polsl.pl,OU=Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krystian Wilk/emailAddress=Krystian.Wilk@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Laska/emailAddress=Wieslaw.Laska@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Leszek Dziczkowski/emailAddress=Leszek.Dziczkowski@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Ślusarek/emailAddress=Jan.Slusarek@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krystian Janiszewski/emailAddress=Krystian.Janiszewski@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Szwajca/emailAddress=danuta.szwajca@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Jonek-Kowalska/emailAddress=Izabela.Jonek-Kowalska@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Małachowska-Jutsz/emailAddress=Anna.Malachowska-Jutsz@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Kaczmarczyk/emailAddress=Zbigniew.Kaczmarczyk@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosława Pawlyta/emailAddress=Miroslawa.Pawlyta@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Osowska/emailAddress=Justyna.Osowska@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kamil Lebek/emailAddress=Kamil.Lebek@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Badura/emailAddress=Pawel.Badura@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Pleszczynski/emailAddress=Mariusz.Pleszczynski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Polewczyk/emailAddress=andrzej.polewczyk@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Mizgała/emailAddress=Jerzy.Mizgala@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Kijewska/emailAddress=Anna.Kijewska@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Płuciennik/emailAddress=ewa.pluciennik@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Bieńkowska-Kajko/emailAddress=Ewa.Bienkowska-Kajko@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Burmistrz/emailAddress=Michal.Burmistrz@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Jonczy/emailAddress=Iwona.Jonczy@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Kolka/emailAddress=Arkadiusz.Kolka@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Słanina/emailAddress=Piotr.Slanina@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Szadkowski/emailAddress=Marek.Szadkowski@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Flekiewicz/emailAddress=Marek.Flekiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Chroszcz/emailAddress=Henryk.Chroszcz@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Woryna/emailAddress=Adam.Woryna@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Kuś/emailAddress=Zygmunt.Kus@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Bieg/emailAddress=Tadeusz.Bieg@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Dykas/emailAddress=Slawomir.Dykas@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Gustof/emailAddress=Piotr.Gustof@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eugeniusz Kosek/emailAddress=Eugeniusz.Kosek@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Kumala/emailAddress=rafal.kumala@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Polańska/emailAddress=Joanna.Polanska@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Pieprzyca/emailAddress=Jacek.Pieprzyca@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Niedbała/emailAddress=Slawomir.Niedbala@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Świszcz/emailAddress=Piotr.Swiszcz@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Szedel/emailAddress=Jacek.Szedel@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Pradelok/emailAddress=Stefan.Pradelok@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Zioło/emailAddress=Alina.Ziolo@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Fice/emailAddress=Marcin.Fice@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Sąsiedzki/emailAddress=Piotr.Sasiedzki@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Sylwester Kalisz/emailAddress=Sylwester.Kalisz@polsl.pl,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Topór-Kamiński/emailAddress=Tadeusz.Topor-Kaminski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Trojnacki/emailAddress=Zbigniew.Trojnacki@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lesław Gajda/emailAddress=Leslaw.Gajda@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dominika Pieczka/emailAddress=Dominika.Pieczka@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Maria Górecka/emailAddress=Grazyna.Maria.Gorecka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Sitko/emailAddress=Jacek.Sitko@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Donat Renowicz/emailAddress=Donat.Renowicz@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Białecki/emailAddress=Ryszard.Bialecki@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Kramarz/emailAddress=Marzena.Kramarz@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Ozgowicz/emailAddress=Wojciech.Ozgowicz@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Grzechca/emailAddress=Damian.Grzechca@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Majewski/emailAddress=Jacek.Majewski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Upława/emailAddress=Aleksandra.Uplawa@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Kempa/emailAddress=Wojciech.Kempa@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Bendkowski/emailAddress=Jacek.Bendkowski@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Figas/emailAddress=Ewa.Figas@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Tytkowski/emailAddress=Krzysztof.Tytkowski@polsl.pl,OU=Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Fellner/emailAddress=Andrzej.Fellner@polsl.pl,OU=Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ.-Wsch.,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Krupanek/emailAddress=Beata.Krupanek@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Zawadzki/emailAddress=Piotr.Zawadzki@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Widuch/emailAddress=Jacek.Widuch@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Kozielska/emailAddress=Barbara.Kozielska@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Werner/emailAddress=aleksandra.werner@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Wiora/emailAddress=Jozef.Wiora@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Szuber/emailAddress=Jacek.Szuber@polsl.pl,OU=Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Wiora/emailAddress=Alicja.Wiora@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Stój/emailAddress=Jacek.Stoj@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Chlipalski/emailAddress=Krzysztof.Chlipalski@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lilla Knop/emailAddress=Lilla.Knop@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Gołda/emailAddress=grzegorz.golda@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Sternik/emailAddress=Krzysztof.Sternik@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Sworowska/emailAddress=Anna.Sworowska@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Czepiel/emailAddress=Jozef.Czepiel@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dominik Spinczyk/emailAddress=Dominik.Spinczyk@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Stachurski/emailAddress=Piotr.Stachurski@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Piszczyński/emailAddress=Zdzislaw.Piszczynski@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Madejski/emailAddress=Janusz.Madejski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krystyna Konieczny/emailAddress=Krystyna.Konieczny@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Smołka/emailAddress=Jacek.Smolka@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ilona Simek/emailAddress=Ilona.Simek@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Pniewski/emailAddress=Michal.Pniewski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Lipska/emailAddress=Barbara.M.Lipska@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriela Pastuch-Gawołek/emailAddress=Gabriela.Pastuch@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Studnicki/emailAddress=Andrzej.Studnicki@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Piec/emailAddress=Katarzyna.Piec@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Dziewoński/emailAddress=Miroslaw.Dziewonski@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Szupejko/emailAddress=izabela.szupejko@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Gaj/emailAddress=piotr.gaj@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Skrzewski/emailAddress=Miroslaw.Skrzewski@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Łaźniewska-Piekarczyk/emailAddress=Beata.Lazniewska-Piekarczyk@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Paduch/emailAddress=Jaroslaw.Paduch@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Daniel Węcel/emailAddress=Daniel.Wecel@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Winnicka-Jasłowska/emailAddress=Dorota.Winnicka-Jaslowska@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Sakiewicz/emailAddress=Piotr.Sakiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Edyta Hetmaniok/emailAddress=Edyta.Hetmaniok@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Czyż/emailAddress=Krzysztof.Czyz@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Kaleta/emailAddress=Piotr.Kaleta@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Korytkowska-Wałach/emailAddress=Anna.Korytkowska-Walach@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Locher-Książek/emailAddress=katarzyna.locher-ksiazek@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Kasprzyk/emailAddress=Henryk.Kasprzyk@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Opara/emailAddress=Adam.Opara@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Renata Pelka/emailAddress=Renata.Pelka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Kapczyński/emailAddress=Adrian.Kapczynski@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Antoniak/emailAddress=Malgorzata.Antoniak@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Gonscz/emailAddress=Damian.Gonscz@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Uryga/emailAddress=Jacek.Uryga@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Kamiński/emailAddress=Zbigniew.Kaminski@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Mika/emailAddress=Barbara.Mika@polsl.pl,OU=Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Seta-Dąbrowska/emailAddress=Iwona.Seta-Dabrowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Turek-Szytow/emailAddress=Jolanta.Turek-Szytow@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Żabka/emailAddress=Marek.Zabka@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zofia Czekalska/emailAddress=Zofia.Czekalska@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Stankiewicz/emailAddress=Barbara.Stankiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ziemowit Ostrowski/emailAddress=Ziemowit.Ostrowski@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Pęciak/emailAddress=Anna.Peciak@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna John/emailAddress=Katarzyna.John@polsl.pl,OU=Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Klimanek/emailAddress=Adam.Klimanek@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Zygmunt/emailAddress=Ewa.Zygmunt@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Karbownik/emailAddress=andrzej.karbownik@polsl.pl,OU=Rektor,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Olsiński/emailAddress=antoni.olsinski@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Kruczek/emailAddress=Mariusz.Kruczek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Palus/emailAddress=Henryk.Palus@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Rzyman/emailAddress=Krzysztof.Rzyman@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariola Saternus/emailAddress=Mariola.Saternus@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Grygiel/emailAddress=Maciej.Grygiel@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej M. Michalski/emailAddress=Andrzej.M.Michalski@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Żebrucki/emailAddress=Zbigniew.Zebrucki@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej J. Nowak/emailAddress=Andrzej.J.Nowak@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Czop/emailAddress=Monika.Czop@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Rozpara/emailAddress=Michal.Rozpara@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Cisek/emailAddress=Tomasz.Cisek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Siudyga/emailAddress=Tomasz.Siudyga@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Weszka/emailAddress=Jan.Weszka@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Kawa/emailAddress=Jacek.Kawa@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Roskosz/emailAddress=Stanislaw.Roskosz@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Kuczaj/emailAddress=Mariusz.Kuczaj@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Grzesiek/emailAddress=Jaroslaw.Grzesiek@polsl.pl,OU=Biuro Karier Studenckich,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Pawłowska/emailAddress=Elzbieta.Pawlowska@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Jezierski/emailAddress=Jan.Jezierski@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Kurowski/emailAddress=Lukasz.Kurowski@polsl.pl,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Jeleń/emailAddress=Michal.Jelen@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Piotrowski/emailAddress=Jerzy.W.Piotrowski@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Celina Pieszko/emailAddress=Celina.Pieszko@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Krząkała/emailAddress=Agnieszka.Krzakala@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Landrat/emailAddress=Marcin.Landrat@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Momot/emailAddress=Alina.Momot@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Adamiec/emailAddress=Grzegorz.Adamiec@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Maciej/emailAddress=Artur.Maciej@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Suchoń/emailAddress=Jacek.Suchon@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Janerka/emailAddress=Krzysztof.Janerka@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Rybak/emailAddress=Aleksandra.Rybak@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Irena Korus/emailAddress=Irena.Korus@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lesław Płonka/emailAddress=Leslaw.Plonka@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Tórz/emailAddress=Artur.Torz@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Sypień/emailAddress=Arkadiusz.Sypien@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Werle/emailAddress=Sebastian.Werle@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ilona Mańka/emailAddress=Ilona.Manka@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Wolański/emailAddress=Wojciech.Wolanski@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Długosz/emailAddress=Adam.Dlugosz@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Informatyki Stosowanej,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Dzitkowski/emailAddress=tomasz.dzitkowski@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Thullie/emailAddress=Jan.Thullie@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Mańka/emailAddress=Adam.Manka@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Bartocha/emailAddress=Dariusz.Bartocha@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Liszka/emailAddress=Marcin.Liszka@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Morga/emailAddress=Rafal.Morga@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Góral/emailAddress=Jan.Goral@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Kosman/emailAddress=Wojciech.Kosman@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Kandyba/emailAddress=Andrzej.Kandyba@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Mikuszewski/emailAddress=Tomasz.Mikuszewski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Górka/emailAddress=Jacek.Gorka@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Babiarz/emailAddress=Artur.Babiarz@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Magnuski/emailAddress=Miroslaw.Magnuski@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Kajzer/emailAddress=Wojciech.Kajzer@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Leszek Remiorz/emailAddress=Leszek.Remiorz@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Krzemiński/emailAddress=Lukasz.Krzeminski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Strozik/emailAddress=Michal.Strozik@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kubica/emailAddress=Jan.Kubica@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Radosław Sokół/emailAddress=Radoslaw.Sokol@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Ziębowicz/emailAddress=Boguslaw.Ziebowicz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Pałucha/emailAddress=krzysztof.palucha@polsl.pl,OU=Kanclerz,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Szymiczek/emailAddress=Malgorzata.Szymiczek@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Zdonek/emailAddress=Dariusz.Zdonek@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Rak/emailAddress=Zdzislaw.Rak@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Kampa/emailAddress=adrian.kampa@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Jaszcz/emailAddress=Katarzyna.Jaszcz@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Nantka/emailAddress=Marian.Nantka@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Białek/emailAddress=Jan.Bialek@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wioletta Przystaś/emailAddress=Wioletta.Przystas@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wawrzynek/emailAddress=Andrzej.Wawrzynek@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elwira Mateja-Losa/emailAddress=Elwira.Mateja@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Gębczyńska/emailAddress=Magdalena.Gebczynska@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Kuc-Słuszniak/emailAddress=Beata.Kuc-Sluszniak@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Dziatkiewicz/emailAddress=jolanta.dziatkiewicz@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Skorek/emailAddress=Janusz.Skorek@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Kowalik/emailAddress=Andrzej.Kowalik@polsl.pl,OU=Dziekanat,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Preidl/emailAddress=Wojciech.Preidl@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Cupek/emailAddress=Rafal.Cupek@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Kik/emailAddress=Tomasz.Kik@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Kremzer/emailAddress=Marek.Kremzer@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Szczepanik/emailAddress=maciej.szczepanik@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Włodarczyk-Fligier/emailAddress=Anna.Wlodarczyk-Fligier@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Kubica/emailAddress=Robert.Kubica@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Ciura/emailAddress=Szymon.Ciura@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriela Maria Dudek/emailAddress=Gabriela.Maria.Dudek@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Zofia Szweda/emailAddress=Zofia.Szweda@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Taniewski/emailAddress=Marian.Taniewski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Maciąg/emailAddress=Tomasz.Maciag@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Dohn/emailAddress=Katarzyna.Dohn@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Hyla/emailAddress=Marian.Hyla@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Rzeźnikiewicz/emailAddress=Agnieszka.Rzeznikiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Szkodny/emailAddress=Tadeusz.Szkodny@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Sensuła/emailAddress=Barbara.Sensula@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Pietrasik/emailAddress=Ewa.Pietrasik@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Janik/emailAddress=Agnieszka.Janik@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kosmol/emailAddress=Jan.Kosmol@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Zięblińska/emailAddress=Barbara.Zieblinska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Dyrbuś/emailAddress=Grzegorz.Dyrbus@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Polok-Rubiniec/emailAddress=Magdalena.Polok-Rubiniec@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Wesołowski/emailAddress=Tomasz.Wesolowski@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Szafraniec/emailAddress=Marek.Szafraniec@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Dyzia/emailAddress=Maciej.Dyzia@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Skórkowski/emailAddress=Artur.Skorkowski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Klemczak/emailAddress=barbara.klemczak@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Postrzednik-Lotko/emailAddress=Katarzyna.Postrzednik-Lotko@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Moska/emailAddress=Piotr.Moska@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Postrzednik/emailAddress=Stefan.Postrzednik@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Pieczykolan/emailAddress=barbara.pieczykolan@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Wody i Ścieków,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Toczyńska/emailAddress=joanna.toczynska@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Matysek-Majewska/emailAddress=Danuta.Matysek-Majewska@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Żabczyński/emailAddress=Sebastian.Zabczynski@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Zdanowicz/emailAddress=ryszard.zdanowicz@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Osiecki/emailAddress=marek.osiecki@polsl.pl,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Moskwiak/emailAddress=Wojciech.Moskwiak@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Barszczewska-Rybarek/emailAddress=Izabela.Barszczewska-Rybarek@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Kaula/emailAddress=Roman.Kaula@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Baj/emailAddress=Stefan.Baj@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Specjał/emailAddress=Aleksandra.Specjal@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mieczysław Jagodziński/emailAddress=Mieczyslaw.Jagodzinski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Machaczek/emailAddress=Joanna.Machaczek@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 03.10.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Filipowski/emailAddress=Wojciech.Filipowski@polsl.pl,OU=Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ireneusz Szczygieł/emailAddress=Ireneusz.Szczygiel@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Niesporek/emailAddress=andrzej.niesporek@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Smolnik/emailAddress=Grzegorz.Smolnik@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Nowak/emailAddress=Grzegorz.Nowak@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Kajda-Szcześniak/emailAddress=Malgorzata.Kajda-Szczesniak@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Marcin Michalik/emailAddress=Rafal.M.Michalik@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Płonka/emailAddress=Izabela.Plonka@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Wody i Ścieków,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Ćwiek/emailAddress=Janusz.Cwiek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Wacławiak/emailAddress=Krzysztof.Waclawiak@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Ignac-Nowicka/emailAddress=Jolanta.Ignac-Nowicka@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Michalska-Ćwiek/emailAddress=Joanna.Michalska-Cwiek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Stanienda/emailAddress=Katarzyna.Stanienda@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Stebel/emailAddress=Krzysztof.Stebel@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Figwer/emailAddress=Jaroslaw.Figwer@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Janusz-Szymańska/emailAddress=Katarzyna.Janusz-Szymanska@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Sikora/emailAddress=Pawel.Sikora@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 10.10.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Gibas/emailAddress=Miroslaw.Gibas@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Jodkowski/emailAddress=Maciej.Jodkowski@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Milejski/emailAddress=adam.milejski@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Szyda/emailAddress=Aneta.Szyda@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Mościński/emailAddress=Jerzy.Moscinski@polsl.pl,OU=Dział Współpracy Naukowej z Zagranicą,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Urszula Stańczyk/emailAddress=Urszula.Stanczyk@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Borysławska/emailAddress=Joanna.Boryslawska@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Duda/emailAddress=Grazyna.Duda@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Patrycja Hąbek/emailAddress=Patrycja.Habek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Grudniewska-Pigoń/emailAddress=Maria.Grudniewska-Pigon@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Patrzałek/emailAddress=Anna.Patrzalek@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Jastrzębska/emailAddress=Malgorzata.Jastrzebska@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Ochman/emailAddress=Jozef.Ochman@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Kulesz/emailAddress=Barbara.Kulesz@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Hetmańczyk/emailAddress=Marek.Hetmanczyk@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Zabłocka-Godlewska/emailAddress=Ewa.Zablocka-Godlewska@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Prokopiak/emailAddress=grazyna.prokopiak@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Czerwiński/emailAddress=Robert.Czerwinski@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Frąckiewicz/emailAddress=Mariusz.Frackiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Malczyk/emailAddress=andrzej.malczyk@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Nakonieczny/emailAddress=ryszard.nakonieczny@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Brol/emailAddress=Janusz.Brol@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewaryst Tkacz/emailAddress=Ewaryst.Tkacz@polsl.pl,OU=Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Biegańska/emailAddress=Jolanta.Bieganska@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Skorwider/emailAddress=Jerzy.Skorwider@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Wasilewska/emailAddress=Anna.Wasilewska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Szewczyk/emailAddress=Michal.Szewczyk@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Ober/emailAddress=Grazyna.Ober@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Rzychoń/emailAddress=Tomasz.Rzychon@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Żmudzki/emailAddress=Jaroslaw.Zmudzki@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Kozielska/emailAddress=Barbara.K.Kozielska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Chladek/emailAddress=Grzegorz.Chladek@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Gremza/emailAddress=Grzegorz.Gremza@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Michnik/emailAddress=Robert.Michnik@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Klamka/emailAddress=Jerzy.Klamka@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Barglik/emailAddress=Jerzy.Barglik@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edmund Czopowski/emailAddress=Edmund.Czopowski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Ciołczyk/emailAddress=Adrian.Ciolczyk@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Sachanek/emailAddress=Artur.Sachanek@polsl.pl,OU=Biblioteka Główna,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Adrikowski/emailAddress=Tomasz.Adrikowski@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Hanna Barchańska/emailAddress=Hanna.Barchanska@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Pyrchała/emailAddress=pawel.pyrchala@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Czech/emailAddress=Piotr.Czech@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Lipka/emailAddress=Marian.Lipka@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Lis/emailAddress=krzysztof.lis@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Taczewski/emailAddress=tomasz.taczewski@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Pach/emailAddress=Grzegorz.Pach@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Szczepankiewicz/emailAddress=Wojciech.Szczepankiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Kwiecień/emailAddress=Slawomir.Kwiecien@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Kubarska/emailAddress=Grazyna.Kubarska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Trojanowska/emailAddress=Jolanta.Trojanowska@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Szkliniarz/emailAddress=Agnieszka.Szkliniarz@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Molenda/emailAddress=michal.molenda@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Radosław Grzymkowski/emailAddress=Radoslaw.Grzymkowski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Ogonowski/emailAddress=Szymon.Ogonowski@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Tokarski/emailAddress=Janusz.Tokarski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Moskal/emailAddress=Grzegorz.Moskal@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Kowalik/emailAddress=Piotr.Kowalik@polsl.pl,OU=Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edyta Wróbel/emailAddress=Edyta.Wrobel@polsl.pl,OU=Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Mertas/emailAddress=Jan.Mertas@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Klimas/emailAddress=Wojciech.Klimas@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Rusin/emailAddress=Andrzej.Rusin@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kielan/emailAddress=Pawel.Kielan@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Włodzimierz Wróblewski/emailAddress=Wlodzimierz.Wroblewski@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Opałka/emailAddress=Krzysztof.Opalka@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Szewczenko/emailAddress=Janusz.Szewczenko@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Lalik/emailAddress=Anna.Lalik@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Mielimąka/emailAddress=Ryszard.Mielimaka@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Klaudiusz Klarecki/emailAddress=klaudiusz.klarecki@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Szczepaniak/emailAddress=monika.szczepaniak@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Koszorek/emailAddress=Andrzej.Koszorek@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Domański/emailAddress=Adam.Domanski@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Władysław Stec/emailAddress=Wladyslaw.Stec@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Krok/emailAddress=Roman.Krok@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Krupińska/emailAddress=Beata.Krupinska@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Chmielniak/emailAddress=Tadeusz.Chmielniak@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Świerc/emailAddress=Agata.Swierc@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Buchczik/emailAddress=Dariusz.Buchczik@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Majkut/emailAddress=Miroslaw.Majkut@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Pomykoł/emailAddress=Maciej.Pomykol@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Michalski/emailAddress=piotr.michalski@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wacław Pluskiewicz/emailAddress=Waclaw.Pluskiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Nałęcki/emailAddress=Krzysztof.Nalecki@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Jendruś/emailAddress=Rafal.Jendrus@polsl.pl,OU=Zakład Ekologicznych Technik Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Kasprzycka/emailAddress=Anna.Kasprzycka@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Matusek/emailAddress=Miroslaw.Matusek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Tokarska/emailAddress=Anna.Tokarska@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Brygida Smołka-Franke/emailAddress=Brygida.Smolka-Franke@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Stobierski/emailAddress=Antoni.Stobierski@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Wyczarska-Kokot/emailAddress=joanna.wyczarska-kokot@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Walczak/emailAddress=Krzysztof.Walczak@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Kluczka/emailAddress=Joanna.Kluczka@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Słota/emailAddress=Krzysztof.Slota@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Skarka/emailAddress=Barbara.Skarka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Maźniewski/emailAddress=Krzysztof.Mazniewski@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Trzcionka/emailAddress=Piotr.Trzcionka@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Kwaśny/emailAddress=Maciej.Kwasny@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Kotasiński/emailAddress=Miroslaw.Kotasinski@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Banasik/emailAddress=Arkadiusz.Banasik@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ireneusz Jóźwiak/emailAddress=Ireneusz.Jozwiak@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Maciążek/emailAddress=Marcin.Maciazek@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marta Dudek-Burlikowska/emailAddress=Marta.Dudek-Burlikowska@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Sękowski/emailAddress=Jerzy.Sekowski@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Baron-Wiaterek/emailAddress=Malgorzata.Baron-Wiaterek@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Kowalska-Kwiatek/emailAddress=Jolanta.Kowalska-Kwiatek@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Mazurkiewicz/emailAddress=Jacek.Mazurkiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Przemysław Borys/emailAddress=przemyslaw.borys@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Borkowska/emailAddress=Ewa.Borkowska@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Smoleń/emailAddress=Alina.Smolen@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Rabsztyn/emailAddress=Szymon.Rabsztyn@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Łobos/emailAddress=Ewa.Lobos@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosława Sypień/emailAddress=Miroslawa.Sypien@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Przondziono/emailAddress=Joanna.Przondziono@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Słota/emailAddress=Zbigniew.Slota@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Morcinek-Słota/emailAddress=Anna.Morcinek-Slota@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Zacłona/emailAddress=Jacek.Zaclona@polsl.pl,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Chuchnowska/emailAddress=iwona.chuchnowska@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Szeja/emailAddress=Wieslaw.Szeja@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Parysz-Musiał/emailAddress=Ewa.Parysz-Musial@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Zarychta/emailAddress=Adam.Zarychta@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Bartnicki/emailAddress=Michal.Bartnicki@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Frączek/emailAddress=Jacek.Fraczek@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Leszek Szojda/emailAddress=Leszek.Szojda@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Przemysław Grzesica/emailAddress=Przemyslaw.Grzesica@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Trenczek/emailAddress=Stanislaw.Trenczek@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Fabiś/emailAddress=Pawel.Fabis@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Leszek Dobrzański/emailAddress=Leszek.Dobrzanski@polsl.pl,OU=Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Trzeciakiewicz/emailAddress=Zbigniew.Trzeciakiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Gil/emailAddress=Stanislaw.Gil@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Borek/emailAddress=Wojciech.Borek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Rzeszowska/emailAddress=Joanna.Rzeszowska@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Kaleta/emailAddress=Dorota.Kaleta@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bernard Witek/emailAddress=Bernard.Witek@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Norbert Henzel/emailAddress=Norbert.Henzel@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Cebula/emailAddress=Jan.Cebula@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Filipowicz/emailAddress=Krzysztof.Filipowicz@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Maja Taraszkiewicz-Łyda/emailAddress=Maja.Taraszkiewicz-Lyda@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Surma/emailAddress=Maciej.Surma@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Bohdziewicz/emailAddress=Jolanta.Bohdziewicz@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Sługocka/emailAddress=Ewa.Slugocka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Bajorska-Harapińska/emailAddress=Beata.Bajorska-Harapinska@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Waldemar Ścierski/emailAddress=Waldemar.Scierski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Gazda/emailAddress=Anna.Gazda@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Gierlotka/emailAddress=Kazimierz.Gierlotka@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Nadziakiewicz/emailAddress=Jan.Nadziakiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marta Macełko/emailAddress=Marta.Macelko@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Łukowski/emailAddress=Jan.Lukowski@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Bukowski/emailAddress=Roman.Bukowski@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Santina Topolska/emailAddress=Santina.Topolska@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dominik Szuster/emailAddress=dominik.szuster@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Kciuk/emailAddress=Monika.Kciuk@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Szega/emailAddress=Marcin.Szega@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Żbikowska/emailAddress=Izabela.Zbikowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Zajdel/emailAddress=Antoni.Zajdel@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Wilk/emailAddress=Ryszard.Wilk@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosława Kępińska/emailAddress=Miroslawa.Kepinska@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Gajdzik/emailAddress=Bozena.Gajdzik@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Rozpondek/emailAddress=Maciej.Rozpondek@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Milewska/emailAddress=Elzbieta.Milewska@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Niewielski/emailAddress=Grzegorz.Niewielski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Tomaszewski/emailAddress=Slawomir.Tomaszewski@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Bachorz/emailAddress=Pawel.Bachorz@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Tomasik/emailAddress=Piotr.Tomasik@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eugeniusz Świtoński/emailAddress=Eugeniusz.Switonski@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Mazur-Belzyt/emailAddress=Katarzyna.Mazur-Belzyt@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Osoba/emailAddress=Mariusz.Osoba@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Cierpisz/emailAddress=Stanislaw.Cierpisz@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Aleksander/emailAddress=Aneta.Aleksander@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Kondracki/emailAddress=Marcin.Kondracki@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Płonka/emailAddress=Joanna.Plonka@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Szałajko/emailAddress=Maria.Szalajko@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Bieniek/emailAddress=Izabela.Bieniek@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jakub Wieczorek/emailAddress=Jakub.Wieczorek@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Łęski/emailAddress=Jacek.Leski@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Stawarz/emailAddress=Marcin.Stawarz@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Sobieraj/emailAddress=iwona.sobieraj@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Żeliński/emailAddress=Jacek.Zelinski@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Waczyński/emailAddress=Krzysztof.Waczynski@polsl.pl,OU=Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Sroka/emailAddress=Marek.Sroka@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Gessing/emailAddress=Ryszard.Gessing@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Folęga/emailAddress=Piotr.Folega@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Hajduczek/emailAddress=Justyna.Hajduczek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Lubina/emailAddress=Piotr.Lubina@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Student/emailAddress=Sebastian.Student@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edward Tomasiak/emailAddress=edward.tomasiak@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 04.10.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Dziatkiewicz/emailAddress=Grzegorz.Dziatkiewicz@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Ducki/emailAddress=Kazimierz.Ducki@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Koper/emailAddress=Piotr.Koper@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Sobota/emailAddress=Marcin.Sobota@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Budzan/emailAddress=Sebastian.Budzan@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Małysiak/emailAddress=Henryk.Malysiak@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Ścieszka/emailAddress=Stanislaw.Scieszka@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Nowak/emailAddress=Danuta.Nowak@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Terlecka/emailAddress=Iwona.Terlecka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Grzanka/emailAddress=Izabela.Grzanka@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Stiller/emailAddress=Jerzy.Stiller@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Macek/emailAddress=Magdalena.Macek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mohamed Alwaeli/emailAddress=Mohamed.Alwaeli@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Nowakowski/emailAddress=Piotr.Nowakowski@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Radosław Górski/emailAddress=Radoslaw.Gorski@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Bismor/emailAddress=Dariusz.Bismor@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Roszak/emailAddress=Marek.Roszak@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Żak/emailAddress=Magdalena.Zak@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Staszuk/emailAddress=Marcin.Staszuk@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Przybyła/emailAddress=Grzegorz.Przybyla@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Lis/emailAddress=Teresa.Lis@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Starczewska/emailAddress=Anna.Starczewska@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Chmiel/emailAddress=Aneta.Chmiel@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Bogna Mrówczyńska/emailAddress=Bogna.Mrowczynska@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Peruń/emailAddress=Grzegorz.Perun@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Jaśniok/emailAddress=Mariusz.Jasniok@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Zybura/emailAddress=Adam.Zybura@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Kościelniak/emailAddress=Piotr.Koscielniak@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Michałek/emailAddress=Marian.Michalek@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef W. Parchański/emailAddress=Jozef.W.Parchanski@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Marszałek/emailAddress=Zbigniew.Marszalek@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Żelezik/emailAddress=Janusz.Zelezik@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bernard Kotala/emailAddress=Bernard.Kotala@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Mendakiewicz/emailAddress=Jerzy.Mendakiewicz@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dawid Buła/emailAddress=Dawid.Bula@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Owczarek/emailAddress=Tomasz.Owczarek@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Jaromin/emailAddress=Marian.Jaromin@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Komorek/emailAddress=Joanna.Komorek@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Kozuba/emailAddress=Jaroslaw.Kozuba@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Sorychta-Wojsczyk/emailAddress=Barbara.Sorychta-Wojsczyk@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Basiaga/emailAddress=Marcin.Basiaga@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Cichy/emailAddress=Michal.Cichy@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Żywioł/emailAddress=Malgorzata.Zywiol@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Michalak/emailAddress=aneta.michalak@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Skorek-Osikowska/emailAddress=Anna.Skorek-Osikowska@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teodor Winkler/emailAddress=Teodor.Winkler@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Weronika Tyslik/emailAddress=Weronika.Tyslik@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Czupryński/emailAddress=Artur.Czuprynski@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Blachnik/emailAddress=Marcin.Blachnik@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusława Adamowicz/emailAddress=Boguslawa.Adamowicz@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szczepan Iwanek/emailAddress=Szczepan.Iwanek@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Sokołowski/emailAddress=Andrzej.Sokolowski@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Gil/emailAddress=Adam.Gil@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Grzesik/emailAddress=Bartlomiej.Grzesik@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Walter Wuwer/emailAddress=Walter.Wuwer@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Rduch/emailAddress=Jan.Rduch@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Gorczyńska/emailAddress=Alina.Gorczynska@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Belok/emailAddress=Janusz.Belok@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Szwabowski/emailAddress=Janusz.Szwabowski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Brodny/emailAddress=Jaroslaw.Brodny@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.10.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Mierzejowska/emailAddress=Aleksandra.Mierzejowska@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Skupnik/emailAddress=Damian.Skupnik@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Fiołka/emailAddress=Jerzy.Fiolka@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Radziewicz-Winnicki/emailAddress=rafal.radziewicz-winnicki@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Wituła/emailAddress=Roman.Witula@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tatiana Karkoszka/emailAddress=Tatiana.Karkoszka@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Bielińska/emailAddress=Ewa.Bielinska@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Pilśniak/emailAddress=Adam.Pilsniak@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Matula/emailAddress=Grzegorz.Matula@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Kliszczewicz/emailAddress=Alina.Kliszczewicz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eliza Borczyk/emailAddress=Eliza.Borczyk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Ligarski/emailAddress=Mariusz.Ligarski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Osadnik/emailAddress=Jan.Osadnik@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Machłajewska/emailAddress=Iwona.Machlajewska@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Roj/emailAddress=Jerzy.Roj@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Gruszczyk/emailAddress=Andrzej.Gruszczyk@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Pila/emailAddress=jan.pila@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eugeniusz Hadasik/emailAddress=Eugeniusz.Hadasik@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Krawczyk/emailAddress=Damian.Krawczyk@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz/emailAddress=Elzbieta.Kalinowska-Ozgowicz@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Sitek/emailAddress=Michal.Sitek@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Miśkiewicz/emailAddress=Kazimierz.Miskiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Sitarz/emailAddress=Marek.Sitarz@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Flach/emailAddress=Ewa.Flach@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Rusinowski/emailAddress=Henryk.Rusinowski@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dominik Duda/emailAddress=Dominik.Duda@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Gromysz/emailAddress=Krzysztof.Gromysz@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Gacek/emailAddress=Zbigniew.Gacek@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sylwia Waśkiewicz/emailAddress=Sylwia.Waskiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Uherek-Bradecka/emailAddress=Barbara.Uherek-Bradecka@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Kaczmarczyk/emailAddress=Jaroslaw.Kaczmarczyk@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Marszałek/emailAddress=izabela.marszalek@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Krząkała/emailAddress=Agnieszka.Krzakala@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Flak/emailAddress=Jaroslaw.Flak@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Przybylska-Czajkowska/emailAddress=Barbara.Przybylska-Czajkowska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Bluszcz/emailAddress=Anna.Bluszcz@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Lach/emailAddress=Ewa.Lach@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Przybyła/emailAddress=Henryk.Przybyla@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Golonek/emailAddress=Tomasz.Golonek@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Augustyn/emailAddress=dariusz.augustyn@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Jaśniok/emailAddress=Tomasz.Jasniok@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Rymarski/emailAddress=Zbigniew.Rymarski@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Synowiec/emailAddress=Aleksandra.Synowiec@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Kozak/emailAddress=Krzysztof.Kozak@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Supkowska/emailAddress=Grazyna.Supkowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Urszula Olsińska/emailAddress=Urszula.Olsinska@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Jakubiec/emailAddress=Jerzy.Jakubiec@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Borysławska/emailAddress=Malgorzata.Boryslawska@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Wieczorek/emailAddress=Bozena.Wieczorek@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Ścigała/emailAddress=Roman.Scigala@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Kulisz/emailAddress=Jozef.Kulisz@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Musialik/emailAddress=Tomasz.Musialik@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Pustelny/emailAddress=Tadeusz.Pustelny@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Grossman/emailAddress=Andrzej.Grossman@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Daniel Pakuła/emailAddress=Daniel.Pakula@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Szymański/emailAddress=Krzysztof.Szymanski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Biedrońska/emailAddress=Malgorzata.Biedronska@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Szwarc/emailAddress=Pawel.Szwarc@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Gontarz/emailAddress=Tomasz.Gontarz@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Rudzki/emailAddress=Marcin.Rudzki@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Słupik/emailAddress=Janusz.Slupik@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Setlak/emailAddress=Rafal.Setlak@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Niedopytalski/emailAddress=Marcin.Niedopytalski@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Domagała/emailAddress=Wojciech.rch.Domagala@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Serkowski/emailAddress=Stanislaw.Serkowski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Cwalina/emailAddress=beata.cwalina@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Matheja/emailAddress=Michal.Matheja@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Odlanicka-Poczobutt/emailAddress=Monika.Odlanicka-Poczobutt@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Przemysław Musiał/emailAddress=Przemyslaw.Musial@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Czekalski/emailAddress=Piotr.Czekalski@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Gabriela Wojaczek/emailAddress=Alina.Gabriela.Wojaczek@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Pawlicki/emailAddress=Jerzy.Pawlicki@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Wrona/emailAddress=Pawel.Wrona@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Kowalczyk/emailAddress=Jolanta.Kowalczyk@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Popczyk/emailAddress=Jan.Popczyk@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Hysa/emailAddress=Beata.Hysa@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Rząsiński/emailAddress=rafal.rzasinski@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Kurzawińska/emailAddress=Beata.Kurzawinska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Grabowski/emailAddress=Dariusz.Grabowski@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Półtorak/emailAddress=Ewa.Poltorak@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sergiusz Boron/emailAddress=Sergiusz.Boron@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zenon Różański/emailAddress=Zenon.Rozanski@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Nasiek/emailAddress=Maria.Nasiek@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Frycz/emailAddress=Agnieszka.Frycz@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Lutyński/emailAddress=Aleksander.Lutynski@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Stadnicka/emailAddress=Justyna.Stadnicka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Stasikowska/emailAddress=Iwona.Stasikowska@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Czajkowska/emailAddress=Aleksandra.Czajkowska@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Kempny/emailAddress=Elzbieta.Kempny@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Jura/emailAddress=Zbigniew.Jura@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek/emailAddress=Katarzyna.Sienkiewicz-Malyjurek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Łaszczyk/emailAddress=Piotr.Laszczyk@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Bach/emailAddress=Malgorzata.Bach@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Herbuś/emailAddress=krzysztof.herbus@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Pradela/emailAddress=Jacek.Pradela@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Luksa/emailAddress=Krzysztof.Luksa@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Piątkowski/emailAddress=Jaroslaw.Piatkowski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Kosonocka/emailAddress=Bozena.Kosonocka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Walas/emailAddress=Andrzej.Walas@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Walter Mucha/emailAddress=Walter.Mucha@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Ptaszny/emailAddress=Jacek.Ptaszny@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Włodzimierz Ogulewicz/emailAddress=Wlodzimierz.Ogulewicz@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Pelczar/emailAddress=Jacek.Pelczar@polsl.pl,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Warzecha/emailAddress=Witold.Warzecha@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Mucha-Pacholewska/emailAddress=Malgorzata.Mucha-Pacholewska@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Dymarek/emailAddress=andrzej.dymarek@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Walczak/emailAddress=Janusz.Walczak@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Lasota/emailAddress=Slawomir.Lasota@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Topa/emailAddress=Tomasz.Topa@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Kurowicz/emailAddress=Marek.Kurowicz@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Furman/emailAddress=Joanna.Furman@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Żurek/emailAddress=Zbigniew.Zurek@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Dolata-Grosz/emailAddress=Anna.Dolata@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Bryg-Lewandowska/emailAddress=Malgorzata.Bryg-Lewandowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marzena Wylężek/emailAddress=marzena.wylezek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Zaleśny/emailAddress=Piotr.Zalesny@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Wolny/emailAddress=Maciej.Wolny@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Musioł/emailAddress=Dariusz.Musiol@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Grodzicka/emailAddress=Aneta.Grodzicka@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Marcisz/emailAddress=Marek.Marcisz@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Masoń-Budzyń/emailAddress=Joanna.Mason-Budzyn@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Paszek/emailAddress=Stefan.Paszek@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Habarta/emailAddress=Miroslaw.Habarta@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Adrian Halinka/emailAddress=Adrian.Halinka@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Kalina/emailAddress=Jacek.Kalina@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Kaźmierczak-Bałata/emailAddress=Anna.Kazmierczak-Balata@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Wierzbicki/emailAddress=Lukasz.Wierzbicki@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Nowak/emailAddress=Jacek.Nowak@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Kłosek/emailAddress=Kazimierz.Klosek@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krystian Probierz/emailAddress=Krystian.Probierz@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Paluchiewicz/emailAddress=Bozena.Paluchiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Baranowska/emailAddress=Jolanta.Baranowska@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Opasiak/emailAddress=Tadeusz.Opasiak@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Stachowicz-Stanusch/emailAddress=Agata.Stachowicz-Stanusch@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogdan Panic/emailAddress=Bogdan.Panic@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anita Horbacz/emailAddress=Anita.Horbacz@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anita Olszówka-Myalska/emailAddress=Anita.Olszowka-Myalska@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jakub Czarnecki/emailAddress=Jakub.Czarnecki@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Matuszkiewicz/emailAddress=Teresa.Matuszkiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Weseli/emailAddress=jerzy.weseli@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Franciszek Grzesiok/emailAddress=Franciszek.Grzesiok@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Paruch/emailAddress=Marek.Paruch@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam A. Marek/emailAddress=Adam.A.Marek@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Sładkowski/emailAddress=Aleksander.Sladkowski@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joachim Bargiel/emailAddress=Joachim.Bargiel@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Giza/emailAddress=Tadeusz.Giza@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Piotrowski/emailAddress=Krzysztof.Piotrowski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Majchrzak/emailAddress=Ewa.Majchrzak@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Macioszek/emailAddress=Elzbieta.Macioszek@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Borysławski/emailAddress=Rafal.Boryslawski@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Jurczyk/emailAddress=Malgorzata.Jurczyk@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Krzystanek/emailAddress=Boguslaw.Krzystanek@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Popiel/emailAddress=Anna.Popiel@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Chmiela/emailAddress=Andrzej.Chmiela@polsl.pl,OU=Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Tofil/emailAddress=Jolanta.Tofil@polsl.pl,OU=Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Komenda-Wnęk/emailAddress=Monika.Komenda-Wnek@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Borys/emailAddress=Damian.Borys@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Żurakowski/emailAddress=Zbigniew.Zurakowski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kałuski/emailAddress=Jan.Kaluski@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Gurgul/emailAddress=Krzysztof.Gurgul@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Światosław Krzeszowski/emailAddress=Swiatoslaw.Krzeszowski@polsl.pl,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Patryk Niczke/emailAddress=Patryk.Niczke@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dagmara Dołęga/emailAddress=Dagmara.Dolega@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Gillner/emailAddress=Danuta.Gilner@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Jagielska/emailAddress=Maria.Jagielska@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Stabik/emailAddress=Jozef.Stabik@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Niedziela/emailAddress=Zdzislaw.Niedziela@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Suwiński/emailAddress=Jerzy.Suwinski@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Krykowski/emailAddress=Krzysztof.Krykowski@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Wagner/emailAddress=Witold.Wagner@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Lemanowicz/emailAddress=Marcin.Lemanowicz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Gucwa/emailAddress=Krzysztof.Gucwa@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Wyganowska/emailAddress=Malgorzata.Wyganowska@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Grzesiok-Horosz/emailAddress=agnieszka.grzesiok-horosz@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Zientek/emailAddress=Piotr.Zientek@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mieczysław Kot/emailAddress=Mieczyslaw.Kot@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Horosz/emailAddress=piotr.horosz@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Kalinowski/emailAddress=krzysztof.kalinowski@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Wójcik/emailAddress=Janusz.Wojcik@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Czapla/emailAddress=Wojciech.Czapla@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Madaj/emailAddress=Ryszard.Madaj@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lech Domagała/emailAddress=Lech.Domagala@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Wyżgolik/emailAddress=Roman.Wyzgolik@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Jamrozik/emailAddress=wojciech.jamrozik@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.10.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Rzydzik/emailAddress=Sebastian.Rzydzik@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Raczek/emailAddress=Jerzy.Raczek@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Kujawska/emailAddress=Monika.Kujawska@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Zawadiak/emailAddress=Jan.Zawadiak@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Wojewoda/emailAddress=Beata.Wojewoda@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Markowski/emailAddress=krzysztof.markowski@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Brzoska/emailAddress=slawomir.brzoska@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Joostberens/emailAddress=Jacek.Joostberens@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Irma Kozina/emailAddress=irma.kozina@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Sarapata/emailAddress=jacek.sarapata@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcel Sławiński/emailAddress=marcel.slawinski@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Stankowski/emailAddress=Janusz.Stankowski@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Żurakowski/emailAddress=jacek.zurakowski@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anita Kajzer/emailAddress=Anita.Kajzer@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Karina Kunz-Kurnicka/emailAddress=Karina.Kunz-Kurnicka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Irena Staneczko-Baranowska/emailAddress=Irena.Baranowska@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Analitycznej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Zemła/emailAddress=Piotr.Zemla@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Langer/emailAddress=danuta.langer@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Palarski/emailAddress=Jan.Palarski@polsl.pl,OU=Zakład Ekologicznych Technik Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Ślusarczyk/emailAddress=Magdalena.Slusarczyk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Jakubik/emailAddress=Wieslaw.Jakubik@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Stosowanej,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Bradecki/emailAddress=tomasz.bradecki@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż/emailAddress=Agnieszka.Szymanowska-Gwizdz@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Kowalska-Styczeń/emailAddress=Agnieszka.Kowalska-Styczen@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Kasperska/emailAddress=Elzbieta.Kasperska@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Ittner/emailAddress=Malgorzata.Ittner@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Piecha/emailAddress=Jan.Piecha@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Kuszkowska-Schneider/emailAddress=Justyna.Kuszkowska-Schneider@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Rataj/emailAddress=Zbigniew.Rataj@polsl.pl,OU=Zakład Kotłów i Wytwornic Pary,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Radziecki/emailAddress=Andrzej.Radziecki@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Płaczek/emailAddress=Bartlomiej.Placzek@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Groń/emailAddress=krzysztof.gron@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Pasierbek/emailAddress=Artur.Pasierbek@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Biskup/emailAddress=Tomasz.Biskup@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Griner/emailAddress=Stefan.Griner@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Bielińska/emailAddress=Ewa.Bielinska@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Pawlikowski/emailAddress=Arkadiusz.Pawlikowski@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Tymkiewicz/emailAddress=Joanna.Tymkiewicz@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Tomanek/emailAddress=Henryk.Tomanek@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Bąk/emailAddress=Jan.Bak@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Grajcar/emailAddress=Adam.Grajcar@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kania/emailAddress=Jan.Kania@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Sękala/emailAddress=Agnieszka.Sekala@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Hornik/emailAddress=Aleksander.Hornik@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Adamczyk-Bomersbach/emailAddress=Teresa.Adamczyk-Bomersbach@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Duka/emailAddress=Piotr.Duka@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Górski/emailAddress=Marcin.Gorski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Wójcicki/emailAddress=Robert.Wojcicki@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kurt Żmuda/emailAddress=Kurt.Zmuda@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wilk/emailAddress=Andrzej.Wilk@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Radko/emailAddress=Tomasz.Radko@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Grzybczyk/emailAddress=katarzyna.grzybczyk@polsl.pl,OU=Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Czachórski/emailAddress=Tadeusz.Czachorski@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Salamak/emailAddress=Marek.Salamak@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ludmiła Hano-Nawrot/emailAddress=Ludmila.Hano-Nawrot@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Sikora/emailAddress=Beata.Sikora@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Musioł-Urbańczyk/emailAddress=Anna.Musiol-Urbanczyk@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Rojczyk/emailAddress=Arkadiusz.Rojczyk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Konrad Kaczmarek/emailAddress=Konrad.Kaczmarek@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Wróbel/emailAddress=Tomasz.Wrobel@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bernard Kowolik/emailAddress=Bernard.Kowolik@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Kurzyca/emailAddress=Miroslaw.Kurzyca@polsl.pl,OU=Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Klaudiusz Gołombek/emailAddress=Klaudiusz.Golombek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Jabłońska-Kośmider/emailAddress=ewa.jablonska-kosmider@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Staniek/emailAddress=Marcin.Staniek@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Blaszczok/emailAddress=Monika.Blaszczok@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Duda/emailAddress=Slawomir.Duda@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Pająk/emailAddress=Zbigniew.Pajak@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Jasiński/emailAddress=Marek.Jasinski@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Baran/emailAddress=Jolanta.Baran@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Krawczyk/emailAddress=Justyna.Krawczyk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Braś/emailAddress=Henryk.Bras@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Piechocki/emailAddress=Andrzej.Piechocki@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartosz Szczęśniak/emailAddress=Bartosz.Szczesniak@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Błachowicz/emailAddress=Tomasz.Blachowicz@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Cieśla/emailAddress=Maria.Ciesla@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Drygała/emailAddress=Aleksandra.Drygala@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Figlus/emailAddress=Tomasz.Figlus@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Połomski/emailAddress=Marcin.Polomski@polsl.pl,OU=Zakład Elektrotechniki Teoretycznej\, Informatyki i Telekom.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kozołub/emailAddress=pawel.kozolub@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Kozioł/emailAddress=Michal.Koziol@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Piętka/emailAddress=Ewa.Pietka@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Poteralski/emailAddress=Arkadiusz.Poteralski@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Gwiazda/emailAddress=aleksander.gwiazda@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Pamuła/emailAddress=Teresa.Pamula@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Bobkowski/emailAddress=Grzegorz.Bobkowski@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Cholewa/emailAddress=Wojciech.Cholewa@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Samulewicz/emailAddress=Alicja.Samulewicz@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Jochymczyk-Woźniak/emailAddress=Katarzyna.Jochymczyk-Wozniak@polsl.pl,OU=Katedra Biomechatroniki,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Klimasek/emailAddress=Andrzej.Klimasek@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Kasperski/emailAddress=Andrzej.Kasperski@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Figaszewski/emailAddress=Jaroslaw.Figaszewski@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Żuchowski/emailAddress=Rafal.Zuchowski@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Konieczka/emailAddress=robert.konieczka@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Irena Wilkosz/emailAddress=Irena.Wilkosz@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Gembalska-Kwiecien/emailAddress=Anna.Gembalska-Kwiecien@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Bieda/emailAddress=Robert.Bieda@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dawid Mrozek/emailAddress=Dawid.Mrozek@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Mrozek/emailAddress=Magdalena.Mrozek@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Skoć/emailAddress=Antoni.Skoc@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Renata Żochowska/emailAddress=Renata.Zochowska@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Wyrwał/emailAddress=Janusz.Wyrwal@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dominik Wachla/emailAddress=Dominik.Wachla@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wróbel/emailAddress=andrzej.wrobel@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Czogała-Kiełboń/emailAddress=Joanna.Czogala-Kielbon@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Twardoch/emailAddress=Krzysztof.Twardoch@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Kiełboń/emailAddress=Miroslaw.Kielbon@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Kotula/emailAddress=Iwona.Kotula@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Szczęsna/emailAddress=Agnieszka.Szczesna@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Choiński/emailAddress=Dariusz.Choinski@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Szczotok/emailAddress=Agnieszka.Szczotok@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Drosik/emailAddress=Tomasz.Drosik@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Pączko/emailAddress=Dariusz.Paczko@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Cieśla-Obermajer/emailAddress=Katarzyna.Ciesla-Obermajer@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriela Liszczyk/emailAddress=gabriela.liszczyk@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Zarychta/emailAddress=Piotr.Zarychta@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Mendel/emailAddress=Izabela.Mendel@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Szmal/emailAddress=Arkadiusz.Szmal@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Grychowski/emailAddress=Tomasz.Grychowski@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Wiśniewski/emailAddress=Tadeusz.Wisniewski@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Sowa/emailAddress=Malgorzata.Sowa@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marta Kiel-Jamrozik/emailAddress=Marta.Kiel-Jamrozik@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Jureczko/emailAddress=Pawel.Jureczko@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zenon Kidoń/emailAddress=Zenon.Kidon@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Ksiądz/emailAddress=Andrzej.Ksiadz@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Jaszczuk/emailAddress=Marek.Jaszczuk@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Węgrzyn/emailAddress=Janusz.Wegrzyn@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Rudnicki/emailAddress=Zbigniew.Rudnicki@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Rusek/emailAddress=Tomasz.Rusek@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Siewniak/emailAddress=Agnieszka.Siewniak@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Chrobok/emailAddress=Anna.Chrobok@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Gonet/emailAddress=Maciej.Gonet@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Wandzik/emailAddress=Grzegorz.Wandzik@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Gierczycki/emailAddress=Andrzej.Gierczycki@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Kochmańska/emailAddress=Anna.Kochmanska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Strozik/emailAddress=Grzegorz.Strozik@polsl.pl,OU=Zakład Ekologicznych Technik Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Waldemar Paszkowski/emailAddress=Waldemar.Paszkowski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Szymura/emailAddress=Magdalena.Szymura@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Grygierek/emailAddress=Krzysztof.Grygierek@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Śliwińska/emailAddress=Agnieszka.Sliwinska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Opania/emailAddress=Szymon.Opania@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Piekacz/emailAddress=Anna.Piekacz@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Kurek/emailAddress=Alicja.Kurek@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Ferdyn-Grygierek/emailAddress=Joanna.Ferdyn-Grygierek@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Radziejowska/emailAddress=grazyna.radziejowska@polsl.pl,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Białecka/emailAddress=Barbara.Bialecka@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janina Macura/emailAddress=Janina.Macura@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Białoń/emailAddress=Tadeusz.Bialon@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Augustyn/emailAddress=Danuta.Augustyn@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Nowosielski/emailAddress=Ryszard.Nowosielski@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aneta Kania/emailAddress=Aneta.Kania@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Mianowski/emailAddress=Andrzej.Mianowski@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Gorol/emailAddress=Marian.Gorol@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Edyta Melaniuk-Wolny/emailAddress=Edyta.Melaniuk-Wolny@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta Fischer/emailAddress=Danuta.Fischer@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.10.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Baranowska/emailAddress=Jolanta.Baranowska@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Rdzawska-Augustin/emailAddress=Elzbieta.Rdzawska-Augustin@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Szczepański/emailAddress=Marek.Szczepanski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Biedrońska/emailAddress=Joanna.Biedronska@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Marciniak/emailAddress=Jan.Marciniak@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Kotas/emailAddress=Marian.Kotas@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni John/emailAddress=Antoni.John@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Jacek Łączny/emailAddress=Marian.Jacek.Laczny@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Żurkowski/emailAddress=Roman.Zurkowski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Mokrosz/emailAddress=Andrzej.Mokrosz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Jakowska-Suwalska/emailAddress=Katarzyna.Jakowska-Suwalska@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriel Wróbel/emailAddress=Gabriel.Wrobel@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rajmund Mann/emailAddress=Rajmund.Mann@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Osika/emailAddress=Grazyna.Osika@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Malara/emailAddress=Joanna.Malara@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Bojarski/emailAddress=Roman.Bojarski@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Pochciał/emailAddress=Jan.Pochcial@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Stangel/emailAddress=Michal.Stangel@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Sikora/emailAddress=Jan.Sikora@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Nowak/emailAddress=Iwona.Nowak@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Simiński/emailAddress=Krzysztof.Siminski@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Malzacher/emailAddress=maria.malzacher@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Oliwa/emailAddress=Wojciech.Oliwa@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Wieczorek/emailAddress=Grzegorz.Wieczorek@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Żelichowska/emailAddress=Monika.Zelichowska@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Szewczyk/emailAddress=Pawel.Szewczyk@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Pilśniak/emailAddress=Jerzy.Pilsniak@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Sztymelski/emailAddress=Krzysztof.Sztymelski@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Mysłek/emailAddress=Zdzislaw.Myslek@polsl.pl,OU=Zakład Ekologicznych Technik Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Więcławek/emailAddress=Wojciech.Wieclawek@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Właszczuk/emailAddress=Marek.Wlaszczuk@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Stefanowicz/emailAddress=Bozena.Stefanowicz@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Wiciak/emailAddress=Grzegorz.Wiciak@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Juliusz Stanisław Wójcik/emailAddress=Juliusz.Stanislaw.Wojcik@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Czarnecka/emailAddress=Monika.Czarnecka@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Rozwadowski/emailAddress=Dariusz.Rozwadowski@polsl.pl,OU=Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Cichy/emailAddress=Adam.Cichy@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Kocur/emailAddress=Alicja.Kocur@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Maliński/emailAddress=Marian.Malinski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Rojek/emailAddress=Maciej.Rojek@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Gazda/emailAddress=Wieslaw.Gazda@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Książek/emailAddress=Ewa.Ksiazek@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Tomaszewski/emailAddress=Witold.Tomaszewski@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Julita Mrowiec-Białoń/emailAddress=Julita.Mrowiec-Bialon@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Żelechower/emailAddress=Michal.Zelechower@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Ogrodnik/emailAddress=Andrzej.Ogrodnik@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Stańczyk/emailAddress=Marcin.Stanczyk@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Kachel/emailAddress=Adam.Kachel@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Hafed Zghidi/emailAddress=Hafed.Zghidi@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Sierpiński/emailAddress=Grzegorz.Sierpinski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ernest Płonka/emailAddress=Ernest.Plonka@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wystrychowska/emailAddress=Maria.Wystrychowska@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Antoni Rubin/emailAddress=Jan.Antoni.Rubin@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Starak/emailAddress=Mariusz.Starak@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Hyrcza-Michalska/emailAddress=Monika.Hyrcza-Michalska@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Warczek/emailAddress=Jan.Warczek@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Hordyńska/emailAddress=Malgorzata.Hordynska@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Krzyszkowska/emailAddress=Jolanta.Krzyszkowska@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sebastian Lepszy/emailAddress=Sebastian.Lepszy@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roswita Krywalska/emailAddress=Roswita.Krywalska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Dimitruk/emailAddress=Barbara.Dimitruk@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Szynowska/emailAddress=Joanna.Szynowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wioletta Ocieczek/emailAddress=Wioletta.Ocieczek@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Zamorowski/emailAddress=Jan.Zamorowski@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Merta/emailAddress=Henryk.Merta@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Kiermasz/emailAddress=Magdalena.Kiermasz@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Krajewska/emailAddress=Teresa.Krajewska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Gródek/emailAddress=Katarzyna.Grodek@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Doros/emailAddress=Elzbieta.Doros@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Sąsiadek/emailAddress=Zbigniew.Sasiadek@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Boczkowski/emailAddress=Arkadiusz.Boczkowski@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Irena Szlezinger/emailAddress=Irena.Szlezinger@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Hnatków/emailAddress=Ryszard.Hnatkow@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bolesław Wantuła/emailAddress=Boleslaw.Wantula@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Antoniuk/emailAddress=Jaroslaw.Antoniuk@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Fojcik/emailAddress=Krzysztof.Fojcik@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Gasidło/emailAddress=Krzysztof.Gasidlo@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Jaworski/emailAddress=Andrzej.Jaworski@polsl.pl,OU=Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Oleg Antemijczuk/emailAddress=Oleg.Antemijczuk@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Wojewódka/emailAddress=jerzy.wojewodka@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kaźmierczak/emailAddress=Jan.Kazmierczak@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Kliszczewicz/emailAddress=Barbara.Kliszczewicz@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Trojanowicz/emailAddress=Justyna.Trojanowicz@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agata Pogorzelska-Kliks/emailAddress=Agata.Pogorzelska-Kliks@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Pusz/emailAddress=Andrzej.Pusz@polsl.pl,OU=Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Kuzior/emailAddress=Aleksandra.Kuzior@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Wróbel/emailAddress=Piotr.Wrobel@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Koszembar-Wiklik/emailAddress=Malgorzata.Koszembar@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Urzędniczok/emailAddress=Henryk.Urzedniczok@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Ślusarczyk/emailAddress=Andrzej.Slusarczyk@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 26.10.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Monica/emailAddress=zbigniew.monica@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Lisiecki/emailAddress=Aleksander.Lisiecki@polsl.pl,OU=Katedra Spawalnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Kokot/emailAddress=Grzegorz.Kokot@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Viktor Kułyk/emailAddress=Viktor.Kulyk@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Krowiak/emailAddress=Agnieszka.Krowiak@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wincenty Turek/emailAddress=Wincenty.Turek@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alicja Krzemień/emailAddress=Alicja.Krzemien@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Brodacka/emailAddress=anna.brodacka@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Sroka-Bizon/emailAddress=Monika.Sroka-Bizon@polsl.pl,OU=Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Kozłowska/emailAddress=Beata.Kozlowska@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Kocot/emailAddress=Henryk.Kocot@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Konior/emailAddress=Janusz.Konior@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Szapajko/emailAddress=Grzegorz.Szapajko@polsl.pl,OU=Zakład Termodynamiki\, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krystyna Kobylańska-Szkaradek/emailAddress=Krystyna.Kobylanska-Szkaradek@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Dobosz/emailAddress=Krzysztof.Dobosz@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Korab/emailAddress=Roman.Korab@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jakub Brzostowski/emailAddress=Jakub.Brzostowski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Kliszczewicz/emailAddress=Ryszard.Kliszczewicz@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Swadźba/emailAddress=Stanislaw.Swadzba@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Sajkowski/emailAddress=Maciej.Sajkowski@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Białoń/emailAddress=Jan.Bialon@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Drenda/emailAddress=Jan.Drenda@polsl.pl,OU=Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Winiarczyk/emailAddress=Ryszard.Winiarczyk@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Gruca/emailAddress=Aleksandra.Gruca@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Jaskot/emailAddress=Krzysztof.Jaskot@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Czesław Pypno/emailAddress=Czeslaw.Pypno@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Śliwka/emailAddress=janusz.sliwka@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Maliński/emailAddress=Marian.Malinski@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Niestrój/emailAddress=Roman.Niestroj@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Dziwoki/emailAddress=Grzegorz.Dziwoki@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Burlikowski/emailAddress=Wojciech.Burlikowski@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Motyczka/emailAddress=antoni.motyczka@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wojtas/emailAddress=Maria.Wojtas@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Styka/emailAddress=Ewa.Styka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Baranowski/emailAddress=Andrzej.Baranowski@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Kocurek/emailAddress=Jacek.Kocurek@polsl.pl,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Śmiga-Matuszowicz/emailAddress=Monika.Smiga-Matuszowicz@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Składzień/emailAddress=Jan.Skladzien@polsl.pl,OU=Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Taborek/emailAddress=Krzysztof.Taborek@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Wodecki/emailAddress=jerzy.wodecki@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Dymarek/emailAddress=andrzej.dymarek@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Halina Jondro/emailAddress=Halina.Jondro@polsl.pl,OU=Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Medyńska/emailAddress=Ewa.Medynska@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Gierczycka/emailAddress=Ewa.Gierczycka@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lilianna Wojtynek/emailAddress=Lilianna.Wojtynek@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wyciślik/emailAddress=Andrzej.Wycislik@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Zieliński/emailAddress=Mariusz.Zielinski@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Gnida/emailAddress=Anna.Gnida@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Primke/emailAddress=Tomasz.Primke@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Daniel Płocica/emailAddress=Daniel.Plocica@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Bartnik/emailAddress=Malgorzata.Bartnik@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Cholewa/emailAddress=Miroslaw.Cholewa@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Gliński/emailAddress=Henryk.Glinski@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Matematyki,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mieczysław Metzger/emailAddress=Mieczyslaw.Metzger@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksander Iwaniak/emailAddress=Aleksander.Iwaniak@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Kania/emailAddress=Henryk.Kania@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Ziębiński/emailAddress=Adam.Ziebinski@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Deszcz/emailAddress=Joanna.Deszcz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Krzak/emailAddress=Jerzy.Krzak@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Kobielski/emailAddress=Roman.Kobielski@polsl.pl,OU=Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Grabińska-Sota/emailAddress=Elzbieta.Grabinska-Sota@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Filus/emailAddress=Zdzislaw.Filus@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Rogoziński/emailAddress=Roman.Rogozinski@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Tylikowski/emailAddress=Maciej.Tylikowski@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Wróblewska-Banaś/emailAddress=Maria.Wroblewska-Banas@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Dustor/emailAddress=Adam.Dustor@polsl.pl,OU=Zakład Telekomunikacji,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Dawczyński/emailAddress=Szymon.Dawczynski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Snopek/emailAddress=Jacek.Snopek@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Rachwalska-Mitas/emailAddress=Malgorzata.Rachwalska-Mitas@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Kasprzyk/emailAddress=Jerzy.Kasprzyk@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Smajdor/emailAddress=Anna.Smajdor@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Czubasiewicz/emailAddress=Rafal.Czubasiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Urządzeń i Układów Automatyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Mrówka/emailAddress=dariusz.mrowka@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Beluch/emailAddress=Witold.Beluch@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Duda/emailAddress=Zdzislaw.Duda@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Jakuszewski/emailAddress=Ryszard.Jakuszewski@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Krasowska/emailAddress=monika.krasowska@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Grzywna/emailAddress=Zbigniew.Grzywna@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Strzelewicz/emailAddress=Anna.Strzelewicz@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Łupieżowiec/emailAddress=Marian.Lupiezowiec@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Gumiński/emailAddress=Adam.Guminski@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Gawrońska/emailAddress=Dorota.Gawronska@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Gąska/emailAddress=Damian.Gaska@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Krupiński/emailAddress=Mariusz.Krupinski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zdzisław Krawczyk/emailAddress=Zdzislaw.Krawczyk@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Ćwik/emailAddress=Jaroslaw.Cwik@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Jaszczuk/emailAddress=Marek.Jaszczuk@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Violetta Sokoła-Szewioła/emailAddress=Violetta.Sokola-Szewiola@polsl.pl,OU=Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Spilka/emailAddress=Monika.Spilka@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Król/emailAddress=Malgorzata.Krol@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Lukaszkowicz/emailAddress=Krzysztof.Lukaszkowicz@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Rdzawski/emailAddress=Zbigniew.Rdzawski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Klemensiewicz/emailAddress=Barbara.Klemensiewicz@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Trzaska/emailAddress=Jacek.Trzaska@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Łazarz/emailAddress=Boguslaw.Lazarz@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bolesław Pochopień/emailAddress=Boleslaw.Pochopien@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Gaj/emailAddress=Anna.Gaj@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stefan Musioł/emailAddress=Stefan.Musiol@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Monika Horyśniak/emailAddress=Monika.Horysniak@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Kajko/emailAddress=Slawomir.Kajko@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Lech/emailAddress=Anna.Lech@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Urbanowicz/emailAddress=barbara.urbanowicz@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Mrozek/emailAddress=Dariusz.Mrozek@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Nawrat/emailAddress=Krzysztof.Nawrat@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Krzempek/emailAddress=Jerzy.Krzempek@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Kiełbus/emailAddress=Andrzej.Kielbus@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lesław Niewiadomski/emailAddress=Leslaw.Niewiadomski@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kasprowski/emailAddress=Pawel.Kasprowski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Niemiec/emailAddress=Tomasz.Niemiec@polsl.pl,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Wnęk/emailAddress=Mariusz.Wnek@polsl.pl,OU=Katedra Metalurgii,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Posmyk/emailAddress=Andrzej.Posmyk@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Horecka/emailAddress=Joanna.Horecka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Ogonowski/emailAddress=Zbigniew.Ogonowski@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Vitaliy Sushchanskyy/emailAddress=Vitaliy.Sushchanskyy@polsl.pl,OU=Zakład Algebry,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Miksiewicz/emailAddress=Roman.Miksiewicz@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Synowiec/emailAddress=Piotr.Synowiec@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mateusz Szablicki/emailAddress=Mateusz.Szablicki@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Szkliniarz/emailAddress=Wojciech.Szkliniarz@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Surmacz-Górska/emailAddress=Joanna.S.Gorska@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Gołaszewski/emailAddress=Jacek.Golaszewski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Kudelko/emailAddress=Agnieszka.Kudelko@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Kopeć/emailAddress=Grzegorz.Kopec@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna K. Michalska/emailAddress=Joanna.K.Michalska@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Fabian/emailAddress=Piotr.Fabian@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Stera/emailAddress=Piotr.Stera@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Błaszkowski/emailAddress=Adam.Blaszkowski@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Matyja/emailAddress=Janusz.Matyja@polsl.pl,OU=Zakład Informatyki i Ekonometrii,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jadwiga Grabowska/emailAddress=Jadwiga.Grabowska@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Węglorz/emailAddress=Marek.Weglorz@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Budowlanej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcel Żołnierz/emailAddress=Marcel.Zolnierz@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Wójcik/emailAddress=Dariusz.Wojcik@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Lach/emailAddress=Jacek.Lach@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Pakleza/emailAddress=Barbara.Pakleza@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Biernacki/emailAddress=Arkadiusz.Biernacki@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Mucha/emailAddress=Barbara.Mucha@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Juzwa/emailAddress=Kazimierz.Juzwa@polsl.pl,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Madey/emailAddress=Jan.Madey@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Brzeski/emailAddress=robert.brzeski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Liszka/emailAddress=Tomasz.Liszka@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Franciszek Witos/emailAddress=Franciszek.Witos@polsl.pl,OU=Katedra Optoelektroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Bugdol/emailAddress=Marcin.Bugdol@polsl.pl,OU=Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Śmieja/emailAddress=Jaroslaw.Smieja@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Wieczorek/emailAddress=Barbara.Wieczorek@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Maria Kubica/emailAddress=Anna.Maria.Kubica@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Potyka/emailAddress=Anna.Potyka@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Tobór-Osadnik/emailAddress=Katarzyna.Tobor@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Sitek/emailAddress=Wojciech.Sitek@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Luks/emailAddress=Barbara.Luks@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edyta Przybylska/emailAddress=Edyta.Przybylska@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Mężyk/emailAddress=Ewa.Mezyk@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Agnieszka Roszczyk/emailAddress=Agnieszka.Roszczyk@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Pucher/emailAddress=Krzysztof.Pucher@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Myszor/emailAddress=Dariusz.Myszor@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Cholewa/emailAddress=Andrzej.Cholewa@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sławomir Bogacki/emailAddress=Slawomir.Bogacki@polsl.pl,OU=Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Michalczyk/emailAddress=Malgorzata.Michalczyk@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Nowak/emailAddress=Marian.Nowak@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Olejko/emailAddress=wieslaw.olejko@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Nikodem Kuźnik/emailAddress=Nikodem.Kuznik@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Nowacki/emailAddress=Krzysztof.Nowacki@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Włodzimierz Bernacki/emailAddress=Wlodzimierz.Bernacki@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Szymański/emailAddress=Zygmunt.Szymanski@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Teresa Główka/emailAddress=Teresa.Glowka@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Wandzioch/emailAddress=Anna.Wandzioch@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Kuboszek/emailAddress=Artur.Kuboszek@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jakub Jan Ludew/emailAddress=Jakub.Ludew@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anita Zakrzewska/emailAddress=Anita.Zakrzewska@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Karol Kuś/emailAddress=Karol.Kus@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Filipczyk/emailAddress=Jan.Filipczyk@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Czichy/emailAddress=Malgorzata.Czichy@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Richter/emailAddress=Janusz.Richter@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Herian/emailAddress=Jerzy.Herian@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Chmiel/emailAddress=Miroslaw.Chmiel@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Machniewski/emailAddress=Jan.Machniewski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Straszecka/emailAddress=Ewa.Straszecka@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Kiraga/emailAddress=Krzysztof.Kiraga@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Komar/emailAddress=Beata.Komar@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Lesław Topór-Kamiński/emailAddress=Leslaw.Topor-Kaminski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Kozyra/emailAddress=Andrzej.Kozyra@polsl.pl,OU=Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Markowicz/emailAddress=Jozef.Markowicz@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Dyduch/emailAddress=Grzegorz.Dyduch@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Gawor/emailAddress=Lukasz.Gawor@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Kruczkowski/emailAddress=Marek.Kruczkowski@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Zych/emailAddress=Jan.Zych@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eugeniusz Baron/emailAddress=Eugeniusz.Baron@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Witkowski/emailAddress=pawel.witkowski@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Witkowski/emailAddress=pawel.witkowski@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Skibiński/emailAddress=Andrzej.Skibinski@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Masły/emailAddress=Dariusz.Masly@polsl.pl,OU=Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Arch.,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Węklar/emailAddress=Jozef.Weklar@polsl.pl,OU=Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Wójcik/emailAddress=Ewa.Wojcik@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Franciszek Binczyk/emailAddress=Franciszek.Binczyk@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wacław Kuś/emailAddress=Waclaw.Kus@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Czapla/emailAddress=Zbigniew.Czapla@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Heyduk/emailAddress=Adam.Heyduk@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Przemysław Szmal/emailAddress=Przemyslaw.Szmal@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Rajca/emailAddress=Andrzej.Rajca@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Szajnar/emailAddress=Jan.Szajnar@polsl.pl,OU=Katedra Odlewnictwa,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Eugeniusz Krause/emailAddress=Eugeniusz.Krause@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Bąkowski/emailAddress=Henryk.Bakowski@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Bodzek/emailAddress=Michal.Bodzek@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Bizoń/emailAddress=Krzysztof.Bizon@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Serafin/emailAddress=Dariusz.Serafin@polsl.pl,OU=Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Miczka/emailAddress=Ewa.Miczka@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Florian Piechurski/emailAddress=Florian.Piechurski@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Korban/emailAddress=Zygmunt.Korban@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Romuald Awsiuk/emailAddress=Romuald.Awsiuk@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Wolny/emailAddress=Jerzy.Wolny@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Walke/emailAddress=Witold.Walke@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Paszenda/emailAddress=Zbigniew.Paszenda@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Błonarowicz/emailAddress=Andrzej.Blonarowicz@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Magdalena Winkler/emailAddress=Magdalena.Winkler@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Pilorz/emailAddress=Roman.Pilorz@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Baron/emailAddress=Grzegorz.Baron@polsl.pl,OU=Zespół Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Czichy/emailAddress=Malgorzata.Czichy@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Kałuża/emailAddress=Grazyna.Kaluza@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Szczepanik/emailAddress=Miroslaw.Szczepanik@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Jendryś/emailAddress=Marek.Jendrys@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edward Cempiel/emailAddress=Edward.Cempiel@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Jaworski/emailAddress=Tomasz.Jaworski@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Kowalczyk/emailAddress=Jolanta.Kowalczyk@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Olczyk/emailAddress=Wojciech.Olczyk@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Kornowski/emailAddress=Jerzy.Kornowski@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Gorgoń/emailAddress=Elzbieta.Gorgon@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Junak/emailAddress=Grzegorz.Junak@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ilona Wandzik/emailAddress=Ilona.Wandzik@polsl.pl,OU=Katedra Chemii Organicznej\, Bioorganicznej i Biotechnologii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Met/emailAddress=Andrzej.Met@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maksymilian Przygrodzki/emailAddress=Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Czech/emailAddress=Zbigniew.Czech@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Steidl/emailAddress=Tomasz.Steidl@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kapinos/emailAddress=Jan.Kapinos@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Fedoryszyn/emailAddress=Aleksandra.Fedoryszyn@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Halina Witek/emailAddress=Halina.Witek@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriela Szewiola/emailAddress=Gabriela.Szewiola@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Skowron/emailAddress=Krzysztof.Skowron@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Rydarowska-Kurzbauer/emailAddress=Joanna.Rydarowska-Kurzbauer@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogusław Kasperczyk/emailAddress=Boguslaw.Kasperczyk@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Zarmutek/emailAddress=Anna.Zarmutek@polsl.pl,OU=Kolegium Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Timofiejczuk/emailAddress=Anna.Timofiejczuk@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Skarka/emailAddress=Wojciech.Skarka@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Alina Pancewicz/emailAddress=alina.pancewicz@polsl.pl,OU=Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Danuta J. Król/emailAddress=Danuta.J.Krol@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Mutwil/emailAddress=Kazimierz.Mutwil@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Lehrich/emailAddress=krzysztof.lehrich@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Piątek/emailAddress=Bozena.Piatek@polsl.pl,OU=Zakład Analizy Matematycznej,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Sakowski/emailAddress=Wojciech.Sakowski@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Sozańska/emailAddress=Maria.Sozanska@polsl.pl,OU=Katedra Nauki o Materiałach,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Kowalik/emailAddress=Andrzej.Kowalik@polsl.pl,OU=Dziekanat,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Foit/emailAddress=Henryk.Foit@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Aleksandra Ziembińska/emailAddress=Aleksandra.Ziembinska@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jolanta Krystek/emailAddress=Jolanta.Krystek@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Rudnicki/emailAddress=Tomasz.Rudnicki@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Gamrot/emailAddress=barbara.gamrot@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Bajerski/emailAddress=Piotr.Bajerski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Foit/emailAddress=krzysztof.foit@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dymitr Czechowicz/emailAddress=Dymitr.Czechowicz@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Edward Siwy/emailAddress=Edward.Siwy@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Mazur/emailAddress=Joanna.Mazur@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Skutil/emailAddress=Krzysztof.Skutil@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wojciech Nawara/emailAddress=Wojciech.Nawara@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariola Jureczko/emailAddress=Mariola.Jureczko@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łucja Fukas-Płonka/emailAddress=Lucja.Fukas-Plonka@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wirginia Pilarczyk/emailAddress=Wirginia.Pilarczyk@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Kampik/emailAddress=Marian.Kampik@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Cema/emailAddress=Grzegorz.Cema@polsl.pl,OU=Katedra Biotechnologii Środowiskowej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Krzeszowska/emailAddress=Ewa.Krzeszowska@polsl.pl,OU=Zakład Mineralogii\, Petrografii i Geochemii Środowiska,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bronisława Hanak/emailAddress=Bronislawa.Hanak@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Grajper/emailAddress=Pawel.Grajper@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesław Domański/emailAddress=Wieslaw.Domanski@polsl.pl,OU=Instytut Metrologii\, Elektroniki i Automatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Pozzi/emailAddress=Marek.Pozzi@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wojewódka/emailAddress=Andrzej.Wojewodka@polsl.pl,OU=Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Iwona Gałązka/emailAddress=Iwona.Galazka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Stryja/emailAddress=Anna.Stryja@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dorota Dolińska-Weryńska/emailAddress=dorota.dolinska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Organ/emailAddress=Elzbieta.Organ@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Pastuszka/emailAddress=Jozef.Pastuszka@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Turchan/emailAddress=lukasz.turchan@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Wandrasz/emailAddress=Andrzej.Wandrasz@polsl.pl,OU=Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Antoni Wojaczek/emailAddress=Antoni.Wojaczek@polsl.pl,OU=Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Sanocka/emailAddress=Anna.Sanocka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Antonina Żaba/emailAddress=Antonina.Zaba@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Wilk-Słomka/emailAddress=Beata.Wilk-Slomka@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Gorawski/emailAddress=Marcin.Gorawski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Łobos-Moysa/emailAddress=Ewa.Lobos-Moysa@polsl.pl,OU=Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Zyk-Golec/emailAddress=Malgorzata.Zyk-Golec@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Roman Czyba/emailAddress=Roman.Czyba@polsl.pl,OU=Zakład Sterowania i Robotyki,OU=Instytut Automatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Beata Badowska-Janecka/emailAddress=Beata.Badowska-Janecka@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Wałek/emailAddress=Tomasz.Walek@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 01.11.2012 00:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Weseli/emailAddress=jerzy.weseli@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Duży/emailAddress=Stanislaw.Duzy@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Kleta/emailAddress=Henryk.Kleta@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Szewc/emailAddress=tomasz.szewc@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Szupejko/emailAddress=izabela.szupejko@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Kawulok/emailAddress=Michal.Kawulok@polsl.pl,OU=Zespół Oprogramowania,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Damian Krenczyk/emailAddress=damian.krenczyk@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grażyna Płaza/emailAddress=Grazyna.Plaza@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Arkadiusz Twardoń/emailAddress=Arkadiusz.Twardon@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Tomiczek/emailAddress=Krzysztof.Tomiczek@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Cezary Grabowik/emailAddress=cezary.grabowik@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Chudek/emailAddress=Miroslaw.Chudek@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Wiesława Caputa/emailAddress=Wieslawa.Caputa@polsl.pl,OU=Zakład Ekonomii i Finansów,OU=Instytut Ekonomii i Informatyki,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maria Nasiek/emailAddress=Maria.Nasiek@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Babilas/emailAddress=Rafal.Babilas@polsl.pl,OU=Zakład Mater. Nanokrystal. i Funkcjonalnych oraz ZTP,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Przybyła/emailAddress=Tomasz.Przybyla@polsl.pl,OU=Zakład Elektroniki Biomedycznej,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Janusz Mędrych/emailAddress=Janusz.Medrych@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Michał Kozielski/emailAddress=Michal.Kozielski@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Matyja/emailAddress=Tomasz.Matyja@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Stąpor/emailAddress=katarzyna.stapor@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Noga/emailAddress=Artur.Noga@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 05.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Burczyński/emailAddress=Tadeusz.Burczynski@polsl.pl,OU=Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Kozielska/emailAddress=Barbara.Kozielska@polsl.pl,OU=Katedra Ochrony Powietrza,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jacek Pawlyta/emailAddress=Jacek.Pawlyta@polsl.pl,OU=Zakład Zastosowań Radioizotopów,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Halina Ciuman/emailAddress=Halina.Ciuman@polsl.pl,OU=Katedra Ogrzewnictwa\, Wentylacji i Techniki Odpylania,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbyszko Bujniewicz/emailAddress=zbyszko.bujniewicz@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Żak/emailAddress=Anna.Zak@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Weryński/emailAddress=Piotr.Werynski@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bartłomiej Knosala/emailAddress=Bartlomiej.Knosala@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Szymon Ciura/emailAddress=Szymon.Ciura@polsl.pl,OU=Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Palarski/emailAddress=Jan.Palarski@polsl.pl,OU=Zakład Ekologicznych Technik Górniczych,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Borys Borówka/emailAddress=Borys.Borowka@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Boboń/emailAddress=Andrzej.Bobon@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Władysław Kaliński/emailAddress=Wladyslaw.Kalinski@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Izabela Sitko/emailAddress=Izabela.Sitko@polsl.pl,OU=Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Polański/emailAddress=Andrzej.Polanski@polsl.pl,OU=Zespół Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Pallado/emailAddress=Jan.Pallado@polsl.pl,OU=Katedra Projektowania Architektonicznego,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Caban/emailAddress=Dariusz.Caban@polsl.pl,OU=Zespół Urządzeń Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Krowicki/emailAddress=Piotr.Krowicki@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Strzałkowski/emailAddress=Piotr.Strzalkowski@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Kwaśniewski/emailAddress=Marek.Kwasniewski@polsl.pl,OU=Katedra Geomechaniki\, Budownictwa Podziemnego i ZOP,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 06.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jadwiga Krop/emailAddress=Jadwiga.Krop@polsl.pl,OU=Katedra Chemii\, Technologii Nieorganicznej i Paliw,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Gabriel Węcel/emailAddress=Gabriel.Wecel@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Anna Olma/emailAddress=Anna.Olma@polsl.pl,OU=Katedra Dróg i Mostów,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bożena Gil/emailAddress=Bozena.Gil@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Duda/emailAddress=Adam.Duda@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Artur Kawczyński/emailAddress=Artur.Kawczynski@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Stanisław Kochowski/emailAddress=Stanislaw.Kochowski@polsl.pl,OU=Prorektor ds. Dydaktyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Kostka/emailAddress=Pawel.Kostka@polsl.pl,OU=Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Bochen/emailAddress=Jerzy.Bochen@polsl.pl,OU=Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Helena Korzeniewska/emailAddress=Helena.Korzeniewska@polsl.pl,OU=Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Marcin Grygierek/emailAddress=Marcin.Grygierek@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zygmunt Garczarczyk/emailAddress=Zygmunt.Garczarczyk@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 07.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Barbusiński/emailAddress=Krzysztof.Barbusinski@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Wody i Ścieków,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sandra Pluczyk/emailAddress=Sandra.Pluczyk@polsl.pl,OU=Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.11.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Lisok/emailAddress=Joanna.Lisok@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Ostrowski/emailAddress=Piotr.Ostrowski@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Barbara Solecka/emailAddress=Barbara.Solecka@polsl.pl,OU=Zakład Fizyki Ciała Stałego,OU=Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Wiaterek/emailAddress=krzysztof.wiaterek@polsl.pl,OU=Zakład Administracji i Prawa,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Sylwester Markusik/emailAddress=Sylwester.Markusik@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Ruchu,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ryszard Wilk/emailAddress=Ryszard.Wilk@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Ponikiewski/emailAddress=Tomasz.Ponikiewski@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Pawlak/emailAddress=Mariusz.Pawlak@polsl.pl,OU=Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Grzegorz Kubica/emailAddress=Grzegorz.Kubica@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Katarzyna Chruzik/emailAddress=Katarzyna.Chruzik@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tadeusz Burak/emailAddress=Tadeusz.Burak@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Szlęk/emailAddress=Andrzej.Szlek@polsl.pl,OU=Zakład Spalania\, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł En.,OU=Instytut Techniki Cieplnej,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Cholewa/emailAddress=Adam.Cholewa@polsl.pl,OU=Zakład Układów Mobilnych,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 08.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bogdan Wysogląd/emailAddress=Bogdan.Wysoglad@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Elżbieta Czyż/emailAddress=Elzbieta.Czyz@polsl.pl,OU=Centrum Komputerowe,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Konieczny/emailAddress=Lukasz.Konieczny@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Rafał Burdzik/emailAddress=Rafal.Burdzik@polsl.pl,OU=Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Norbert Wieczorek/emailAddress=Andrzej.N.Wieczorek@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jarosław Konieczny/emailAddress=Jaroslaw.Konieczny@polsl.pl,OU=Zakład Technologii Procesów Materiałowych\, Zarządzania i TKwM,OU=Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Mikulski/emailAddress=Jerzy.Mikulski@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Białoń/emailAddress=Andrzej.Bialon@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Łukasz Drobiec/emailAddress=Lukasz.Drobiec@polsl.pl,OU=Katedra Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marian Pasko/emailAddress=Marian.Pasko@polsl.pl,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 09.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Szydło/emailAddress=krzysztof.szydlo@polsl.pl,OU=Ośrodek Sportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Jakub Młyńczak/emailAddress=Jakub.Mlynczak@polsl.pl,OU=Katedra Transportu Szynowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Franciszek Plewa/emailAddress=Franciszek.Plewa@polsl.pl,OU=Zakład Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej,OU=Instytut Eksploatacji Złóż,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Dariusz Stachańczyk/emailAddress=Dariusz.Stachanczyk@polsl.pl,OU=Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Ociepka/emailAddress=piotr.ociepka@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Mariusz Biały/emailAddress=Mariusz.Bialy@polsl.pl,OU=Katedra Geotechniki,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 12.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jan Kapinos/emailAddress=Jan.Kapinos@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 13.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Józef Zioło/emailAddress=Jozef.Ziolo@polsl.pl,OU=Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,OU=Wydział Chemiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Kazimierz Witaszek/emailAddress=Kazimierz.Witaszek@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Latko/emailAddress=Andrzej.Latko@polsl.pl,OU=Katedra Energoelektroniki\, Napędu Elektrycznego i Robotyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 10:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Henryk Josiński/emailAddress=Henryk.Josinski@polsl.pl,OU=Zakład Teorii Informatyki,OU=Instytut Informatyki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 14.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Jerzy Margielewicz/emailAddress=Jerzy.Margielewicz@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Małgorzata Lewandowska/emailAddress=Malgorzata.Lewandowska@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Maciej Dyzia/emailAddress=Maciej.Dyzia@polsl.pl,OU=Katedra Technologii Materiałów,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marta Kiel-Jamrozik/emailAddress=Marta.Kiel-Jamrozik@polsl.pl,OU=Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych,OU=Wydział Inżynierii Biomedycznej,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Justyna Wojtas-Swoszowska/emailAddress=Justyna.Wojtas-Swoszowska@polsl.pl,OU=Katedra Historii i Teorii Architektury,OU=Wydział Architektury,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.11.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Mazur/emailAddress=Krzysztof.Mazur@polsl.pl,OU=Zakład Metod Probabilistycznych i Teorii Systemów,OU=Instytut Matematyki,OU=Wydział Matematyki Stosowanej,O=Politechnika Śląska,C=PL 28.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bolesław Machulec/emailAddress=Boleslaw.Machulec@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.11.2012 16:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Korczak/emailAddress=Andrzej.Korczak@polsl.pl,OU=Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych,OU=Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 15.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krystian Mączka/emailAddress=Krystian.Maczka@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Krzysztof Labus/emailAddress=Krzysztof.Labus@polsl.pl,OU=Instytut Geologii Stosowanej,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Andrzej Norbert Wieczorek/emailAddress=Andrzej.N.Wieczorek@polsl.pl,OU=Instytut Mechanizacji Górnictwa,OU=Wydział Górnictwa i Geologii,O=Politechnika Śląska,C=PL 16.11.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Adam Kristof/emailAddress=Adam.Kristof@polsl.pl,OU=Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,OU=Instytut Elektroniki,OU=Wydział Automatyki\, Elektroniki i Informatyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.11.2012 11:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Nowakowski/emailAddress=Piotr.Nowakowski@polsl.pl,OU=Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.11.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Zielewicz/emailAddress=Ewa.Zielewicz@polsl.pl,OU=Zakład Wodociągów i Kanalizacji,OU=Instytut Inżynierii Wody i Ścieków,OU=Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,O=Politechnika Śląska,C=PL 19.11.2012 12:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Daniel Reclik/emailAddress=daniel.reclik@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Włodzimierz Kramarz/emailAddress=wlodzimierz.kramarz@polsl.pl,OU=Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji,OU=Instytut Zarządzania i Administracji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Joanna Lisok/emailAddress=Joanna.Lisok@polsl.pl,OU=Katedra Zarządzania i Informatyki,OU=Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Witold Biały/emailAddress=Witold.Bialy@polsl.pl,OU=Zakład Inżynierii Systemów Technicznych,OU=Instytut Inżynierii Produkcji,OU=Wydział Organizacji i Zarządzania,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.11.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Piotr Gendarz/emailAddress=Piotr.Gendarz@polsl.pl,OU=Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.11.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Paweł Chrzanowski/emailAddress=Pawel.Chrzanowski@polsl.pl,OU=Zakład Diagnostyki i Eksploatacji,OU=Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn,OU=Wydział Mechaniczny Technologiczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 27.11.2012 14:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Zbigniew Stanik/emailAddress=Zbigniew.Stanik@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.11.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Bronisław Drak/emailAddress=Bronislaw.Drak@polsl.pl,OU=Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transp.,OU=Instytut Elektrotechniki i Informatyki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Marek Bartoszek/emailAddress=Marek.Bartoszek@polsl.pl,OU=Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,OU=Wydział Budownictwa,O=Politechnika Śląska,C=PL 21.11.2012 13:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Tomasz Trawiński/emailAddress=Tomasz.Trawinski@polsl.pl,OU=Katedra Mechatroniki,OU=Wydział Elektryczny,O=Politechnika Śląska,C=PL 20.11.2012 15:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Robert Wieszała/emailAddress=Robert.Wieszala@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL UNIEWAŻNIONY [pokaż]
[pobierz]
CN=Mirosław Witaszek/emailAddress=Miroslaw.Witaszek@polsl.pl,OU=Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych,OU=Wydział Transportu,O=Politechnika Śląska,C=PL 23.11.2012 09:00:00
31.10.2013 23:59:59
[pokaż]
[pobierz]
CN=Ewa Matus